Skrócona procedura przywozu z Ukrainy do Polski zwierząt zagrożonych wyginięciem

Lew
Autor: pixabay.com Lew

Na przejściach granicznych z Ukrainą została skrócona procedura w przypadku przywozu do Polski okazów zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i skrócenie czasu przewozu zwierząt.

O transporcie zwierząt należy powiadomić z wyprzedzeniem Służbę Celno-Skarbową, Straż Graniczną i inspekcję weterynaryjną. Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa w uzgodnieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska opracowały i wdrożyły na przejściach granicznych z Ukrainą awaryjny tryb postępowania w przypadku przywozu do Polski przez obywateli z Ukrainy okazów zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

W przypadku przywozu gatunków bez zezwoleń CITES, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej spisują informacje o przewożonym okazie, dane osoby przewożącej i informacje o miejscu docelowym pobytu w UE. Wszystkie inne formalności zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie – wyjaśnia Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

W przypadku planowania takiego transportu lub posiadania o nim wiedzy (np. dużej ilości zwierząt pochodzących z ogrodów zoologicznych Ukrainy), należy o tym powiadomić służby graniczne. Po to by do minimum skrócić czas pobytu zwierząt na granicy i przygotowania się służb do dokonania odprawy.

Informacja taka powinna zawierać dane dotyczące gatunków przewożonych zwierząt, ich liczbę oraz przez jakie przejście graniczne planowany jest przejazd – dodaje M. Deruś.

Niedopuszczalne jest prowadzenie działań na własną rękę, czyli sprowadzanie takich zwierząt bez uprzedniego powiadomienia służb. Takie działanie zagraża bezpieczeństwu uchodźców, służb na granicy oraz naraża zwierzęta na niepotrzebne cierpienie.