Śladami księdza Wyszyńskiego po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym

 Zaproszenie na otwarcie turystycznego szlaku  śadami ks. Stefana Wyszyńskiego
Autor: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Zaproszenie na otwarcie turystycznego szlaku „Śladami ks. Stefana Wyszyńskiego po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym”.

Zaczyna się w Muzeum Zamoyskich i prowadzi przez malownicze tereny Lubelszczyzny. Powstał turystyczny szlak "Śladami księdza Stefana Wyszyńskiego po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym". Trasa przebiega po miejscach związanych z pobytem Prymasa Tysiąclecia i przybliża postać błogosławionego.

Turystyczny szlak "Śladami księdza Stefana Wyszyńskiego po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym" powstał dzięki współpracy lubelskiego Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z Muzeum Zamoyskich w Kozłowce i Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Inspiracją był  istniejący od 2014 roku na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, pierwszy w Polsce szlak pieszy związany z postacią księdza Stefana Wyszyńskiego – Turystyczny szlak pieszy Śladami księdza Stefana Wyszyńskiego.

Trasa ma długość około 23 kilometrów i prowadzi od Kozłówki do Nasutowa.

Niemal cały szlak biegnie po terenie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego i jego otulinie. Mapa trasy oraz informację o szlaku dostępne są w siedzibie w Muzeum w Kozłówce i na stronie: parki.lubelskie.pl

Pomysł takiego  szlaku zrodził się ponad 2 lata temu. W ciągu tego czasu trzy współpracujące instytucje: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christian”,  Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i  Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych podjęły szereg działań, których finał nastąpi w najbliższą sobotę, 18 września w Kozłówce oraz na terenie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego.

Wśród licznych miejsc, w których w czasie II wojny światowej przebywał ks. Stefan Wyszyński, późniejszy biskup lubelski i Prymas Tysiąclecia, znajduje się Pałac w Kozłówce, kompleks Lasów Kozłowieckich i terenów przyległych należących dziś w części do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego.

Oficjalne otwarcie szlaku będzie miało miejsce 18 września w Kozłówce.

W programie:

10.00 – Msza Święta w kaplicy pałacowej pod przewodnictwem Ks. Bp. Mieczysława Cisło

11.15 – Odsłonięcie pierwszej tablicy na szlaku, błogosławieństwo pielgrzymów

11.30 – Start Rajdu Rowerowego „Poznaj Polskę” 1 etap Kozłówka – Dąbrówka

12.00 – Spotkanie na szlaku w Dąbrówce:

13.30 – Rajd rowerowy „Poznaj Polskę” wyrusza na 2 etap Dąbrówka – Nasutów

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie:

13.00 – Festyn rodzinny przy Szkole

14.00 – Rozstrzygnięcie Międzygminnego Konkursu Plastycznego „Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci”

14.15 – Część artystyczna

16.00 – Koncert pamięci błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w wykonaniu Artystów Scen Lubelskich. W programie: utwory sakralne J. S. Bacha. G. F. Haendla, J. Haydna. W. A Mozarta oraz pieśni F. Chopina i S. Moniuszki.