Święto patronalne w kościele p.w. Świętego Piotra Apostoła w Lublinie

2021-06-29 13:32 Małgorzata Oroń
Święto patronalne w kościele p.w. Świętego Piotra Apostoła w Lublinie
Autor: Małgorzata Oroń

Uroczystość dwóch największych Apostołów - Piotra i Pawła Kościół obchodzi 29 czerwca. Św. Piotr był uczniem wybranym przez Jezusa do pełnienia posługi prymatu w Kościele. Gorliwość misyjna św. Pawła sprawiła, że bardzo wielu miejscach głosił Ewangelię i zakładał Kościoły. Zyskał miano "Apostoła Narodów". Obaj przez swoje męczeństwo są związani z Rzymem.

Kościół już od roku 258 obchodził święto obu Apostołów św. Piotra i św. Pawła razem w dniu 29 czerwca, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem umieszczono w jednym dniu nie dlatego, aby równać go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj także w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. W Lublinie w tym dniu przypada Święto Patronalne w kościele rektoralnym p.w. Świętego Piotra Apostoła. Kościoły rektoralne co do zasady nie mają przywileju odpustu jak kościoły parafialne, niemniej wystąpiliśmy do Stolicy Apostolskiej o taką zgodę. W tej chwili wierni, którzy gromadzą się w tym dniu na modlitwie w naszym kościele i uczestniczą we Mszy Świętej nie mogą uzyskać łask odpustu zupełnego. Nie oznacza to jednak, że jest to całkowicie wykluczone – wierni mogą taki odpust uzyskać jeśli np. będą się modlili przy użyciu rzeczy poświęconych przez papieża, np. na różańcu - mówi ks. Bogusław Suszyło, rektor kościoła p. w. Świętego Piotra Apostoła. Uroczystości patronalne rozpoczną się o godz. 18 Msza Święta pod przewodnictwem ks. Łukasza Trzcińskiego, dyrektora Muzeum Archidiecezji Lubelskiej. Po wspólnej modlitwie w ogrodach kościoła nastąpi wspólna agapa dla wspólnot i wiernych, którzy będą uczestniczyli w modlitwie. Na znak łączności biskupów ze Stolicą Apostolską w uroczystość św. Piotra i Pawła papież wręcza metropolitom paliusze. Są to koliste wstęgi w kształcie naszyjnika, ozdobione sześcioma krzyżami i wykonane z białej wełny. Baranki, od których pochodzi wełna, zostają pobłogosławione każdego roku 21 stycznia, w dniu św. Agnieszki. Papież nakłada paliusze arcybiskupom metropolitom mianowanym w ostatnim okresie. Paliusze są symbolem władzy, jaką zgodnie z prawem metropolita pozostający w komunii z Kościołem Rzymu obejmuje w swojej metropolii. Arcybiskup metropolita zakłada paliusz tylko na terenie swojej własnej archidiecezji podczas uroczystej liturgii. O planowanych uroczystościach z ks. Bogusławem Suszyło rektorem w/w kościoła rozmawiała Małgorzata Oroń MO

ks. Bogusław Suszyło, Świeto patronalne w kościele p.w. Świętego Piotra Apostoła w Lublinie