Wielki Post – czas odpowiedzi na wezwanie do modlitwy i jałmużny

Wielki Post Środa Popielcowa
Autor: Małgorzata Oroń Wielki Post Środa Popielcowa

Środa Popielcowa to początek Wielkiego Postu, czasu pokuty i nawrócenia. Tegoroczny Wielki Post będzie dla wszystkich chrześcijan wyjątkowym czasem, aby bardzo dokładnie zrozumieć sens słów "post,  modlitwa i jałmużna".

Tegoroczny Wielki Post rozpoczyna się od dużej niepewności i obawy o jutro - a powodem jest atak militarny wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Post w niezwykłych okolicznościach, któremu towarzyszy poczucie lęku i jakiegoś zagubienia. Te słowa, które dzisiaj słyszymy: „Pamiętaj, że z prochu jesteś i w proch się obrócisz” pokazują nam nie tylko kruchość życia – nie tylko ze względu na ryzyko wojny, ale także to, że w proch rozlatuje się jakoś ten świat, w którym żyjemy. W proch obraca się gospodarka, ekonomia, sprawy społeczne, ludzkie życie, domy. Dosłownie wszystko co stanowi i daje pewne poczucie bezpieczeństwa człowiekowi - mówi ks. Krzysztof Podstawka, proboszcz parafii pw. Bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie.

Tegoroczny Wielki Post rozpoczyna się od dużej niepewności i obawy o jutro - a powodem jest atak militarny wojsk rosyjskich na Ukrainę. Polacy solidaryzują się z zaatakowanym narodem - pomoc i jałmużna nie mają granic. Pomoc płynie ze wszystkich stron na przeróżnych płaszczyznach. Bez zwracania uwagi na wyznanie, język czy status materialny. Dzisiaj - podobnie jak dwa lata temu, gdy rozpoczęła się w Polsce pandemia koronarirusa, każdy chrześcijanin powinien wejść w Wielki Post z apelem o tym, że mamy na nowo uwierzyć jako ludzie nawróceni, a jednocześnie przyjąć Ewangelię. Ten czas, który teraz się rozpoczyna sprzyja temu, aby każdemu katolikowi towarzyszyła modlitwa. O modlitwę apeluje papież Franciszek, wszyscy biskupi i księża.

Niezwykle ważna jest modlitwa w intencji pokoju w Ukrainie i na świecie. Ważny jest także post. Szczególnie w takim dniu jak Środa Popielcowa. Ważne jest wyzbycie się przywiązania do tego wszystkiego co nas niszczy i osłabia naszą wiarę. Wielki Post w życiu każdego z nas powinna też charakteryzować jałmużna, czyli okazja do czynienia bezinteresownego dobra. Wszyscy widzimy jak bardzo solidarni są Polacy, jak wiele dobra czynimy – dodaje ks. K. Podstawka.

Ojciec Święty Franciszek w swoim orędziu na Wielki Post zaprosił wszystkich wiernych do nawrócenia, które określił zmianą mentalności. Tak, aby życie miało swoją prawdę i piękno - nie tyle w posiadaniu, a w dawaniu.

W swoim orędziu papież Franciszek zachęca nas, abyśmy siali dobro i dzielili się nim. Myślę, że te słowa nie tylko warto sobie wziąć do serca, ale także przekuć je w konkretne działania i czyny. Nie zmarnujmy tej szansy, którą daje nam Bóg. Inną kwestią jest to, że Post i te 40 dni prowadzą nas do zmartwychwstania. Jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi, którzy wnoszą nadzieję tam, gdzie panuje beznadzieja. Ludźmi, którzy wnoszą radość tam, gdzie panuje smutek. Ludźmi, którzy dzielą się miłością, którą starają się urzeczywistniać w swoich codziennych działaniach – tłumaczy ks. K. Podstawka.

Wielki Post zakończy w Wielki Czwartek, 14 marca. Wówczas rozpocznie się Triduum Paschalne.