Archidiecezja Warmińska ma nowych diakonów.

2022-05-21 13:42
Archidiecezja Warmińska ma nowych diakonów
Autor: nadesłane Archidiecezja Warmińska ma nowych diakonów

W sobotę odbyły się święcenia diakonatu. Z rąk bpa Janusza Ostrowskiego przyjęło je czterech alumnów.

Święcenia diakonatu odbyły się w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie. Uroczystościom przewodniczył biskup Janusz Ostrowski, który zwrócił uwagę na to, że duchownych powołuje Pan, a nie Kościół: Pan Bóg powołuje, a nie Kościół, Kościół tylko udziela święceń.

Święcenia przyjęło 4 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie: - Po tych pięciu latach w seminarium mogę stwierdzić, że rzeczywiście powołał mnie Pan. I wierzę to, że z łaską Bożą będę dobrze wykonywał zadania, które zostaną mi postawione przez wspólnotę Kościoła. - mówi diakon Wojciech Wrąbel. 

Listen to "Diakon Wojciech Wrąbel" on Spreaker.

Święcenia diakonatu to ostatnia prosta przed święceniami kapłańskimi. Diakonów czeka ostatni rok formacji kapłańskiej, który zakończą święcenia prezbiteratu.

Święcenia diakonatu przyjęli: Bartosz Budny, Krzysztof Dzikowski, Krzysztof Wołoszyn, Wojciech Wrąbel.