Gmina Olsztyn debiutuje na giełdzie

2020-02-19 17:00
Olsztyn wszedł na giełdę.
Autor: UM Olsztyna

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowały obligacje komunalne wyemitowane przez Olsztyn.

W obecności przedstawicieli Giełdy Papierów Wartościowych oraz władz stolicy Warmii i Mazur, gmina Olsztyn w dniu 18 lutego 2020 roku uroczyście zadebiutowała na rynku Catalyst. Pieniądze uzyskane w wyniku emisji obligacji komunalnych przeznaczone były na realizację zaplanowanych inwestycji. Wśród nich budowa dowiązań miejskiego układu dróg do obwodnicy Olsztyna, przebudowy śródmiejskich traktów, powstanie Łynostrady albo rewitalizacja i rozbudowa Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Bałtyckiej. Obligacje często są instrumentem bardziej korzystnym pod względem finansowym od kredytu, a na pewno bardziej nowoczesnym i elastycznym. Poza tym wprowadzenie obligacji komunalnych na rynek Catalyst niesie ze sobą aspekt marketingowy. Upublicznienie informacji o emisji i emitencie pozwala pokazać samorząd na rynku kapitałowym. Emitent buduje swoją wiarygodność, jako jednostka aktywna, działająca nowocześnie, korzystająca z innowacyjnych instrumentów finansowych. Gmina Olsztyn wprowadziła na rynek Catalyst obligacje wartości 48 mln złotych. Pozyskane w ten sposób pieniądze zostały wykorzystane na sfinansowanie realizowanych przez samorząd inwestycji. – Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się miastem – mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – Nasza aktywność przejawia się m.in. realizacją szeregu inwestycji ważnych z punktu widzenia mieszkańców i przez nich oczekiwanych. Jednocześnie pozyskujemy mnóstwo pieniędzy z zewnętrznych źródeł, a aby po nie sięgnąć, musimy mieć wkład własny. Stąd uznaliśmy, że emisja obligacji będzie najlepszym i najbardziej opłacalnym sposobem zdobycia kapitału. Jest jednocześnie o wiele lepiej postrzegane przez mieszkańców, niż zaciągnięcie zwykłego kredytu. Obligacje zostały wyemitowane w ubiegłym roku. Na tę chwilę zostały objęte przez bank PKO Bank Polski SA, jednak po wprowadzeniu do obrotu może kupić je każdy. Na rynek Catalyst Olsztyn wprowadził łącznie siedem serii obligacji. Największą i niezaprzeczalną korzyścią wejścia z obligacjami na GPW jest wynegocjowanie niższej marży, która będzie wynosić w granicach 1,10-1,12 proc. Organizatorem emisji jest PKO BP SA. Zadeklarowany wykup pierwszej z nich to listopad 2024 roku, natomiast ostatniej – listopad 2035 roku. To pierwszy debiut na rynku w 2020 roku. Olsztyn nie jest jednak pierwszym ani jedynym samorządem, które w ten sposób pozyskuje finansowanie działalności. Wśród nich są m.in. Warszawa, Kraków, albo województwo opolskie. Z naszego regionu obligacje rynek Catalyst wprowadziły Elbląg i Ełk. Źródło: UM Olsztyna