Jest porozumienie ws. waloryzacji kontraktu tramwajowego

Jest porozumienie ws. waloryzacji kontraktu tramwajowego
Autor: Urząd Marszałkowski w Olsztynie Jest porozumienie ws. waloryzacji kontraktu tramwajowego

Zakończyły się mediacje dotyczące finansowych roszczeń wykonawcy rozbudowy tramwajowej trakcji. Aneks został podpisany przez zainteresowane strony oraz przedstawicieli Prokuratorii Generalnej.

Wykonawca, Spółka Polimex Infrastruktura zwrócił się o waloryzację kontraktowych kwot powołując się na ustawowe zapisy dotyczące siły wyższej, w szczególności zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, a także pandemii wirusa Sars–Cov2. Te okoliczności doprowadziły do nadzwyczajnego wzrostu cen materiałów na rynku budowlanym oraz wzrostu innych elementów produkcji budowlanej, a także nadzwyczajnych problemów z dostępnością materiałów budowlanych, wynikających z przerwania łańcuchów dostaw i nakładanymi w związku z wojną sankcjami.  Wykonawca uzasadnił jednocześnie że były to okoliczności, których nie mógł przewidzieć w dacie złożenia oferty, a które skutkują drastycznym wzrostem ponoszonych przez firmę kosztów realizacji kontraktu.  

Mediacja między samorządem Olsztyna a konsorcjum firm, których liderem jest spółka Polimex Infrastruktura toczyła się w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP. Po ponad miesiącu negocjacji strony doszły do porozumienia.

- Określiliśmy, że maksymalna kwota, o jaką może wzrosnąć wartość kontraktu, to 51,3 mln złotych - mówi kierownik ratuszowej jednostki realizującej projekt, Andrzej Karwowski. - Waloryzacja dotyczy prac wykonanych od 1 marca 2022 roku do ukończenia kontraktu, czyli do 16 października 2023 roku.  

Najprawdopodobniej uzgodniona kwota będzie sfinansowana z pieniędzy Unii Europejskiej. Dokumenty w sprawie zwiększenia finansowania są już rozpatrywane przez Komisję Europejską.

Nowa tramwajowa infrastruktura to przeszło sześć kilometrów podwójnego torowiska z pełną infrastrukturą towarzyszącą wraz z chodnikami i drogami dla rowerów, które zostały poprowadzone ulicami: Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego i al. Piłsudskiego oraz węzeł przesiadkowy zlokalizowany przy Wysokiej Bramie. Projekt zakłada również nasadzenia ponad 2,8 tys. drzew.

informacja prasowa UM w Olsztynie