Olsztyn z budżetem na 2022 rok

2021-12-16 15:50
Budżet Olsztyna na 2022 zatwierdzony
Autor: Urząd Miasta w Olsztynie

Kontynuacja dużych inwestycji, równoważenie rosnących kosztów funkcjonowania miasta oraz podwyżki dla pracowników urzędu oraz podległych jednostek - olsztyńscy radni przyjęli w środę (15 grudnia) budżet Olsztyna na następny rok.

Siedemnaście głosów za, siedem przeciwko - budżet Olsztyna na 2022 rok został uchwalony przez radnych ze stolicy regionu. To było jedno z najważniejszych głosowań związanych z przyszłym funkcjonowaniem naszego miasta.

W przyszłorocznym planie finansowym po stronie dochodów zapisano ponad 1,45 mld złotych. Natomiast wydatki zostały określone na poziomie 1,61 mld złotych. Daje to deficyt w wysokości niemal 161,5 mln złotych.

- Mieliśmy bardzo mało czasu na przygotowanie tego budżetu - mówił podczas sesji prezydent Piotr Grzymowicz. - To na pewno plan ambitny, na miarę naszych możliwości. Bez wątpienia będziemy szukać możliwości zdobycia zewnętrzych źródeł finansowania wszędzie, gdzie tylko się da. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom oraz Państwu Radnym za pracę przy powstawaniu tego dokumentu.

Przy przygotowywaniu budżetu miasta na 2022 rok przyjętych został szereg kluczowych założeń. Wśród nich były:* zapewnienie dostępności do usług publicznych,* przeprowadzanie niezbędnych remontów i napraw mienia komunalnego,* realizacja zadań IX edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego,* realizacja działań prorozwojowych przy utrzymaniu wysokiej absorpcji środków unijnych,* zarządzanie finansami Miasta z zachowaniem wskaźników fiskalnych na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Miasta.

Plan finansowy miasta powstawał w określonych uwarunkowaniach, które wpływały na jego ostateczny kształt:* niewystarczający poziom udziałów w PIT,* brak rekompensat utraconych przez samorządy dochodów bieżących,* niewystarczająca subwencja oświatowa,* skutki epidemii COVID-19,* pogarszające się wskaźniki makroekonomiczne.

- Rząd kolejny raz zapowiada, że ogromne pieniądze zostaną w budżetach Polaków dzięki Polskiemu Ładowi - prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Bardzo nas to cieszy. Jednak to jednocześnie oznacza, że uszczuplane są budżety samorządów. Bez rekompensat na odpowiednim poziomie sytuacja miast i gmin będzie coraz gorsza. Na pewno w kolejnych latach życie to wszystko zweryfikuje.

Wśród największych źródeł dochodu są dotacje i środki zewnętrzne (prawie 429 mln zł), subwencje ogólne z budżetu państwa (317 mln zł) oraz pieniądze z podatków PIT i CIT (301,5 mln zł). Pozycje przy których zapisano największe wydatki to: oświata i edukacyjna opieka wychowawcza (525,7 mln zł), transport i łączność (372,7 mln zł) oraz rodzina, ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna (248 mln zł).

Mimo wszelkich utrudnień przygotowany i przyjęty w środę budżet Olsztyna jest prorozwojowy. Wśród najważniejszych zadań, które będą realizowane w 2022 roku są: przebudowa i rozbudowa Uranii, rozwój transportu zbiorowego, budowa wiaduktu na Tracku, budowa ul. Plażowej i modernizacja odcinka ul. Pstrowskiego oraz budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej.

Od stycznia ratuszowi urzędnicy, pracownicy jednostek podległych miastu oraz administracja placówek edukacyjnych dostaną podwyżki. Łącznie na ten cel zarezerwowano 15 mln złotych, co przełoży się na pensje wyższe średnio ok. 300 złotych brutto.

źródło: UM w Olsztynie