Olsztyńscy radni przegłosowali nową nazwę ulicy, zgodę na tablicę pamiątkową i przyjęli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Listopadowa Rada Miasta
Autor: Urząd Miasta w Olsztynie

Ulica, która zyskała nową nazwę, położona jest w osiedlu Gutkowo, pomiędzy ulicą Zagłoby i Oleńki.

- Aby zachować ład przestrzenny proponujemy kontynuację nazewnictwa nawiązującą do nazw związanych z trylogią Henryka Sienkiewicza - argumentował podczas sesji Sławomir Bernat, dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - Idealnym kandydatem na patrona ww. ulicy jest Jan III Sobieski.

Radni zdecydowali także o pozytywnym rozpstrzeniu wniosku IPN o umieszczenie tablicy upamiętniającej ppłk. Jana Niemierskiego w postaci tablicy memoratywnej, umieszczonej na budynku Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przy ul. Partyzantów 23.

Kolejnym punktem obrad było uchwalenie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie skrzyżowania ul. Lubelskiej i Mariana Bublewicza w Olsztynie „LUBELSKA – BUBLEWICZA PÓŁNOC”. Szczegóły planu można znaleźć tu.

Po długiej dyskusji dwudziestu radnych zagłosowało także za przystąpieniem Olsztyna do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów - Szlak Świętej Warmii. Organizacja ma zadanie wspierać realizację założeń i działań wynikających z samorządności lokalnej, wymiany doświadczeń, ochrony wspólnych interesów członków, promocji ich osiągnięć oraz wspierania rozwoju gospodarczego. Do Stowarzyszenia należą miasta, gminy i powiaty leżące na terenie Warmii, wykazujące silne związki z jej obszarem. Warmia jest specyficznym regionem historycznym, wyraźnie różniącym się kulturowo od sąsiadujących Mazur, w związku z czym istnieje potrzeba skoordynowania różnego rodzaju działań jednostek samorządu lokalnego, których celem jest wzmocnienie potencjału tego obszaru, szczególnie w takich dziedzinach, jak gospodarka, turystyka i promocja.

- Cieszę się że radni podjęli taką decyzję bo uważam że szeroko pojęta współpraca pomiędzy gminami i koordynacja planów i zamierzeń pozwoli samorządom skutecznie zadbać o interes Warmii - powiedział prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

informacja prasowa UM w Olsztynie