Terytorialsi gOTowi do wsparcia w czasie kryzysu!

2022-11-24 14:40
Terytorialsi współpracują z Energą
Autor: 4W-MBOT Terytorialsi współpracują z Energą

Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej zrealizowali pierwsze ćwiczenie w ramach operacji "Przyjazna Energia-22". Celem ćwiczenia jest gotowość do zasilania obiektów w energię elektryczną w przypadku przerw lub braku w dostawach prądu.

Jednym z kluczowych zadań WOT jest wsparcie lokalnych społeczności. Zgodnie z zapisami Ustawy o obronie Ojczyzny WOT została powierzona niemilitarna część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej.  - podkreśla Zastępca Dowódcy 4W-MBOT ppłk Łukasz Buczkowski. We współpracy z Energa Operator Terytorialsi z 4W-MBOT zasilili Urząd Miasta w Lidzbarku Warmińskim w energię elektryczną przy pomocy Kontenerowej Elektrowni Polowej (KEP-900), tym samym umożliwiając jego dalsze funkcjonowanie, w przypadku awarii sieci energetycznej, bądź przerw w dostawie prądu. KEP-900 składa się z trzech zespołów spalinowo elektrycznych, które mogą funkcjonować również osobno, a operatorzy muszą ukończyć specjalistyczne kursy.

Listen to "Oficer Prasowy 4W-MBOT por. Paulina KACPRZYCKA" on Spreaker.

W ćwiczeniu wziął udział również wicestarosta powiatu lidzbarskiego Jarosław Kogut, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski, oraz przedstawiciele administracji publicznej odpowiedzialni za realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w regionie.

"Przyjazna Energia-22" to doskonała okazja nie tylko do sprawdzenia praktycznej realizacji zadań przez żołnierzy 4W-MBOT, ale także możliwość wymiany doświadczeń i wykorzystania wiedzy specjalistów z zakresu energetyki. Do końca miesiąca przeprowadzenie ćwiczeń zostało zaplanowane jeszcze w kilku innych lokalizacjach w województwie Warmińsko - Mazurskim.

KS/Oficer Prasowy 4W-MBOT por. Paulina KACPRZYCKA