Janosikowe do zmian

2013-09-26 15:52
Adam Struzik
Autor: brak danych

Podatek janosikowego powinien być dostosowany do bieżącej sytuacji finansowej samorządu - uważa marszałek Mazowsza Adam Struzik. Dlatego też do pilnych prac na korektą ustawy powołany został specjalny zespół. Efekty prac mają trafić niedługo do premiera.

Z inicjatywy marszałka Adama Struzika w urzędzie marszałkowskim spotkali się płacący janosikowe samorządowcy z terenu całego województwa oraz przedstawiciele społecznego ruchu Stop janosikowe. Zaproszono także przedstawicieli parlamentu i rządu – obecny był jedynie poseł Piotr Zgorzelski, przewodniczący sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Uczestnicy spotkania omawiali wspólne stanowisko w sprawie niezbędnych zmian w obecnie obowiązujących przepisach o janosikowym. Powołany został zespół roboczy do spraw opracowania ostatecznej wersji zmian w Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dokumentem wyjściowym ma być projekt, który w zeszłym roku wypracowany został w sejmowej podkomisji powołanej właśnie w tej sprawie. Województwo, powiaty i gminy wniosą do niego swoje uwagi.

Marszałek Adam Struzik