Obligacje jeszcze w tym roku

2013-09-30 16:04

Jeszcze tylko do 3 października gmina Opoczno czeka na oferty w przetargu na wybór agenta, który wyemituje obligacje komunalne samorządu. Mają one opiewać na łączną kwotę 8 mln 300 tys. zł.

Jak wyjaśnia burmistrz Opoczna Jan Wieruszewski, za pieniądze uzyskane z obligacji gmina spłaci wcześniej zaciągnięty przez samorząd kredyt, który jest dużo droższy w utrzymaniu niż obligacje. - Zamieniamy kredyt na obligacje, bo jest to korzystniejsza forma - wyjaśnia burmistrz i dodaje, że wykup obligacji nastąpi później niż planowana spłata kredytu, a to pozwoli uspokoić finanse gminy. Wartość nominalna jednej obligacji gminy Opoczno wynosić będzie 1 tys. zł. Oprocentowanie równe będzie stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę inwestora. Obligacje gminy Opoczno wyemitowane zostaną w czterech seriach jeszcze w tym roku. Ich wykup zaplanowany został na rok 2021 i 2022. Podmioty zainteresowane emisją obligacji gminy Opoczno swoje oferty powinny składać do 3 października do godziny 12. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12.15.