Solidarni z chorymi na Alzheimera

2013-09-21 16:50
Opieka nad chorymi
Autor: wrzos.aidg.pl

O potrzebie stworzenia optymalnego modelu samorządowej opieki medycznej i środowiskowej nad chorym i jego opiekunem, dyskutowali uczestnicy konferencji poświęconej osobom chorym na Alzheimera. Spotkanie odbyło się 21 września w Pallotyńskim Domu Opieki św. Wincentego we Wrzosowie koło Radomia. Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Chorych na Alzheimera. Liczbę chorych na świecie szacuje się na 15-21 milionów, a w Polsce na ok. 350 tysięcy. Za 15 lat w naszym kraju będzie ponad milion chorych na Alzheimera.

Wśród uczestników konferencji była Małgorzata Maskiera, która prowadzi prywatną klinikę chorych na Alzheimera w Londynie. Mówiła, że system opieki nad chorymi w Wielkiej Brytanii jest większy niż w Polsce. - Ostatnio rząd obiecał dać jeszcze więcej funduszy na ten cel. Jest także dużo organizacji charytatywnych, które pomagają chorym i walczą o fundusze dla nich. A co ważne, już po zdiagnozowaniu choroby w szpitalu, pacjenci są kierowani do specjalistycznych placówek na dalsze leczenie. Ponadto osoby do 16. i po 60. roku życia mają leki za darmo - mówiła Małgorzata Maskiera.

Ewa Sold, prezes Radomskiego Stowarzyszenia Pomocne Dłonie poinformowała, że największym problemem, z którym muszą zmagać się osoby cierpiące na tę chorobę, to brak placówek dziennego pobytu, w których chorzy mogliby przebywać w godzinach pracy najbliższych. - Często współmałżonek musi zrezygnować z pracy, aby otoczyć chorego opieką - mówiła. Ponadto polskie przepisy nie pozwalają opiekunom-współmałżonkom przejść na wcześniejszą emeryturę.

Neurolog Beata Topolska-Kordys mówiła, że mało jest osób zdiagnozowanych według obecnych standardów, a więc nie otrzymuje właściwego leczenia. Mówiła również, że choroba rozwija się przeważnie po 60. roku życia, ale u osób z genetycznymi predyspozycjami w młodszym wieku. - Zapominanie, apatia, zmęczenie, to symptomy, które mogą znaczyć, że bliska nam osoba cierpi na Alzheimera. Wówczas powinna zapalić się czerwona lampka, aby takie osoby skierować do lekarza pierwszego kontaktu - mówiła neurolog.

Wiceprezydent Miasta Radomia Krzysztof Ferensztajn i Marcin Gierczak, wicedyrektor MOPS w Radomiu mówili o powołaniu domu dziennego pobytu. Taka placówka ruszy już w styczniu przy ulicy Wyścigowej. W programie konferencji była również Msza święta w intencji ''zachowania miłości, cierpliwości i pogody ducha w rodzinach z chorobą Alzheimera''.

Choroba Alzheimera polega na stopniowym zanikaniu komórek mózgowych, a to powoduje postępującą utratę zdolności umysłowych, zaburzenia orientacji, utratę pamięci i zmiany osobowości. Chorzy nie mogą porozumieć się z rodziną, przestają rozpoznawać osoby bliskie, a nawet siebie w lustrze. Cechą charakterystyczną, odróżniającą te chorobę od innych schorzeń starszego wieku jest gwałtowna zmienność nastrojów i brak świadomości pacjenta, że spotykające go kłopoty wynikają z jego choroby - przypisuje je domownikom i otoczeniu.

Pallotyński Dom Opieki im. Św. Wincentego istnieje od 19 lipca 2010 roku. Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób dorosłych, wymagających całodobowej, okresowej lub dziennej opieki z powodu podeszłego wieku, choroby lub niepełnosprawności.