Wstąp do Związku Strzeleckiego

2013-09-19 14:55

Zostań strzelcem. Związek Strzelecki w Radomiu prowadzi nabór nowych członków.

Związek Strzelecki to patriotyczna i pro-obronna organizacja młodzieży polskiej opierająca się na pracy społecznej swych członków- wyjaśnia druż. Piotr Sztuka, komendant Oddziału Radom ZS. Jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym oraz kontynuatorem Związku Strzeleckiego z lat 1910- 14 i 1919- 39. Jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000239467- informuje komendant. Związek Strzelecki reaktywowany został w 1994 r. Siedzibą władz jest Radom. Obecnie na terenie Polski działa ponad 20 Oddziałów Związku Strzeleckiego w czterech Okręgach wyjaśnia Piotr Sztuka. Członkami ZS mogą być osoby w wieku od 13 roku życia (poniżej 16 lat - Kandydaci), które złożą deklarację członkowską, posiadają pisemna zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Związek Strzelecki Oddział Radom ma już 5 lat. Powstał w 2008 roku z inicjatywy m.in. Michała Jaworskiego oraz insp. ZS Romana Burka- dodaje komendant Sztuka. Związek Strzelecki nie zatrudnia pracowników, wszyscy członkowie pracują społecznie. Jak zostać członkiem związku? Kandydat na strzelca powinien spełniać następujące warunki: ukończony 13 roku życia, patriotyzm, powinien być odpowiedzialny oraz dyspozycyjny w weekendy. Związek zajmuje się przede wszystkim wychowaniem młodzieży w duchu patriotyzmu oraz wartości, którym hołdowali poprzednicy w przedwojennym Związku Strzeleckim. Cele te osiągane są przez szkolenia z zakresu: musztry, taktyki, survivalu, terenoznawstwa, strzelectwa sportowego, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz uczestnictwa w rajdach pieszych i w uroczystościach patriotycznych. Jak dodaje druż. Piotr Sztuka- od października br. Związek Strzelecki Oddział Radom prowadzić będzie na terenie miasta Radomia sekcję sportową gdzie prowadzone będą między innymi zajęcia z boksu oraz karate. Członkowie Związku Strzeleckiego mogą brać udział w inscenizacjach historycznych odbywających się na terenie miasta i całej Polski.Związek Strzelecki Oddział Radom organizuje również spotkania z ważnymi personami, ostatnie spotkanie poprowadził gen. dyw. Roman Polko. Zbiórki naborowe odbędą się: 21 oraz 28 września br o godz. 9.00 w SCM "ARKA", ul. Pl. Stare Miasto 2.