Są pieniądze na usuwanie skutków żywiołów

2016-04-18 12:31 Marta Komorowska
Skutki żywiołów
Autor: wiadomości.gazeta.pl

Mazowieckie gminy i powiaty uzyskały środki na dofinansowanie usuwania skutków klęsk spowodowanych działaniami żywiołów.

Środki pozyskano z rezerwy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prawie 10 mln zł zostanie przeznaczonych na odbudowę dróg, mostu oraz stacji uzdatniania wody zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, a dodatkowo ponad 6,5 mln zł trafi do trzech gmin na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych. Środki w formie promesy zostały przekazane 12 samorządom.

Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymały: • Gmina Brochów: przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś Śladów - Śladów o długości 1 km - 230 tys. zł • Gmina Huszlew: odbudowa drogi w miejscowościach Dziadkowskie - Folwark, Krzywośnity o długości 2,4 km - 1,32 mln zł • Gmina Leoncin: odbudowa drogi o długości 205 metrów na działce w Nowych Grochalach - 127 tys. zł • Gmina Mirów: przebudowa drogi o długości 1,9 km w Mirowie Starym - 1,18 mln zł • Gmina Słubice: przebudowa drogi w Wiączeminie Polskim o długości 984 metrów - 319 tys. zł • Gmina Szelków: remont mostu w Zakliczewie - 220 tys. zł • Gmina Zakroczym: odbudowa stacji uzdatniania wody w Henrysinie - 2,6 mln zł • Powiat garwoliński: remont drogi Trojanów - Piotrówek - Podebłocie o długości 4,5 km wraz z odwodnieniem i 6 zjazdami - 1,39 mln zł • Powiat ostrołęcki: odbudowa drogi Goworowo - Kamianka - Pomian o długości 6,75 km - 2,61 mln zł Środki na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych: • Miasto Sochaczew: odwodnienie osuwiska przez budowę kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej - 1,49 mln zł • Miasto Płock: wzmocnienie Skarpy Wiślanej przez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ul. Mostowej - 1,1 mln zł • Samorząd Województwa Mazowieckiego: stabilizacja drogi w Czersku na odcinku 380 metrów - 4 mln zł

Dla porównania w 2015 roku na Mazowszu dofinansowanie uzyskało 37 gmin i powiatów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości ponad 23,5 mln zł. W latach 2010 – 2014 z rezerwy na usuwanie tych skutków rząd przekazał mazowieckim samorządom prawie 162 mln zł.