Zbliża się prezentacja Oratorium ku czci Świętego Stanisława Papczyńskiego.

2023-05-26 11:41
Plakat wydarzenia
Autor: Zgromadzenie Księży Marianów

Powstało z okazji jubileuszu 350. rocznicy założenia Zgromadzenia Księży Marianów. Premiera będzie w Święto Dziękczynienia (4.06). Usłyszymy je w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

Oratorium ma formę oficjum nieszporów czyli wieczornej modlitwy Kościoła. W Zgromadzeniu Księży Marianów od samego początku była to - i jest do dzisiaj - podstawowa forma modlitwy wspólnotowej, a poszczególne godziny kanoniczne brewiarza wyznaczały i wyznaczają rytm każdego dnia. Oratorium zostanie zaprezentowane w porze wieczornej. Pracując nad treścią libretto, twórcy szukali tematu, który byłby najbardziej uniwersalny i aktualny również w dzisiejszych czasach. Ostatecznie inspiracją stały się pierwsze mariańskie Konstytucje, napisane przez Ojca Założyciela - Świętego Stanisława Od Jezusa i Maryi Papczyńskiego - Norma vitae (Regułą życia) zwłaszcza zaś ich drugi rozdział, zatytułowany De caritate (O miłości).

Skomponowanie Oratorium powierzono Pawłowi Bębęnkowi, który jest obecnie jednym z bardziej rozpoznawanych i uznanych kompozytorów muzyki kościelnej i religijnej w Polsce. Skomponował choćby wiele pieśni, które weszły do repertuaru celebracji liturgicznych i które powszechnie są śpiewane przez wiernych. Po hymnie ukazującym postać Świętego Stanisława, następne trzy części (dwa psalmy 15 i 146 i pieśń z 1 Kor 13), wraz z ich antyfonami zaczerpniętymi z pism Założyciela, są jak trzy wymiary miłości - do Boga, do drugiego człowieka - bliźniego i do Kościoła jako wspólnoty. Są także jak trzy śluby składane przez zakonników (czystość, ubóstwo i posłuszeństwo), dla których miłość, zwłaszcza w jej duchowym wymiarze, jest podstawowym punktem odniesienia, źródłem powołania i poświęcenia Bogu, a także ostatecznym sensem życia. Po nich usłyszymy czytanie z Pierwszego Listu do Tesaloniczan, a następnie oratorium biegnie rytmem nieszporów przechodząc w uwielbienie Maryi. Cały utwór mający formę modlitewną wykonują orkiestra, chóry i soliści uzupełniając się wzajemnie.

Tytuł Oratorium „Omnia in caritate” wprost tłumaczy się jako „Wszystko w miłości” i jest nawiązaniem właśnie do Reguły życia Świętego Stanisława Papczyńskiego inspirowanej biblijnymi tekstami. Opisuje całe życie i misją Świętego Stanisława, ale jest także przesłaniem nie tylko dla jego duchowych synów – braci i księży Marianów, ale także dla współczesnego świata.

Premierę Oratorium zaplanowano na Święto Dziękczynienia (4.o6) o godzinie 19.45. Świątynia Opatrzności Bożej będąca wotum wdzięczności naszego Narodu zdaniem zakonników - jest idealnym miejscem, by tę wdzięczność wypowiedzieć. Sama Opatrzność Boża była bardzo cenionym skarbem, jaki Ojciec Stanisław, u początku swojej założycielskiej działalności, symbolicznie otrzymał od biskupa Stefana Wierzbowskiego.