Czy przedszkole może żądać zaświadczenia od lekarza po chorobie dziecka? Prawniczka odpowiada

2023-01-25 17:02 Róża Perszon
Grypa
Autor: pixabay.com

Katar, kaszel, gorączka - styczeń to miesiąc, w którym nie brakuje infekcji i przebytych chorób, zwłaszcza wśród najmłodszych. Niektóre przedszkola oczekują, że dziecko wróci do placówki po lekarskiej kontroli, z potwierdzeniem, że przedszkolak nie zaraża kolegów i nauczycieli. Czy to zgodne z prawem? Prawniczka komentuje.

Dla wielu zabrzmi to nieco absurdalnie, ale bywa, że przedszkola oczekują od rodziców przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe. Rodzicie zastanawiają się wtedy, czy to aby na pewno zgodne z prawem? 

To są dodatkowe komplikacje, kolejny dzień, kiedy trzeba wziąć wolne w pracy. To nie wszystko, bo wiele przychodni ma wyznaczony tylko jeden dzień w tygodniu na przyjmowanie dzieci zdrowych. Wtedy umawiane są dzieci na szczepienie, lista zwykle jest pełna. Pójście do przychodni tam, gdzie przyjmowani są chorzy, to ryzyko, że osłabione dziecko złapie kolejną infekcję

– mówi Magdalena, mama 4-letniego Franka, cytowana przez Głos Koszaliński. 

Jak zaznacza Monika Bendelewska, radca prawny, autorka bloga Mama Mecenas, istnieje przepis mówiący o tym, jakie zaświadczenia przysługują nam na życzenie od lekarza przyjmującego w placówce publicznej.

Z przepisu tego wprost wynika, że nie przysługuje nam jako świadczeniobiorcom z zakresu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych zaświadczenie o tym, że dziecko jest zdrowe, a nawet zaświadczenie, że lekarz nie widzi przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka lub przedszkola. Tym samym lekarz w trakcie wizyty w przychodni publicznej nie powinien wystawiać zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka. Niektóre przychodnie rozwiązują ten problem w ten sposób, że pobierają opłatę za wystawienie zaświadczenia, że dziecko jest zdrowe. Niekiedy jest też tak, że rodzic nie mając innego wyboru, idzie do lekarza prywatnie i tam odpłatnie uzyskuje zaświadczenie

Jak się okazuje nie istnieje żaden przepis, który dawałby przedszkolom prawo do żądania lekarskiego zaświadczenia, że dziecko jest zdrowe. Dzieje się jednak tak dlatego, że wynika to ze statutu albo regulaminu danego przedszkola oraz umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem zawartej z placówką.