Marian Banaś przedstawił w sejmie informację na temat wyborów kopertowych

2021-09-15 11:11 Arkadiusz Nauka
Marian Banaś
Autor: screen youtube SEJM RP

Prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawił w polskim parlamencie informację dotyczącą słynnych wyborów kopertowych z maja 2020 roku. Banaś w sejmie powiedział, że NIK negatywnie ocenia sposób w jaki przygotowano wybory powszechne na prezydenta RP. Co to oznacza? Nic wielkiego, bowiem prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie.

- Pan Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów, zdaniem NIK, przekroczył swoje uprawnienia wydając polecenie Poczcie Polskiej i PWPW podjęcia realizacji czynności zmierzających do przeprowadzenia wyborów w trybie korespondencyjnym, zaś pan Michał Dworczyk, szef KPRM, nie dopełnił swoich obowiązków- powiedział w środę, 15 września w sejmie Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Banaś na wniosek sejmu przedstawił w parlamencie informację "w sprawie wykrytych przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości w działaniach podejmowanych przez organy i instytucje publiczne w związku z organizacją lub przygotowaniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego".

NIK oceniła negatywnie proces przygotowania wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej.

- Na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu (wyborów) poniósł wydatki w kwocie 56 mln 450 tysięcy złotych, a wydatki te mogą wzrosnąć  - przypomniał Marian Banaś w sejmie.

Kto jest odpowiedzialny za organizację wyborów, które kosztowały prawie 60 milionów złotych i faktycznie się nie odbyły? Szef NIK przekazał, że "analiza ustaleń dokonanych przez kontrolerów NIK dała podstawy do przygotowania zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez prezesów kontrolowanych spółek, a także prezesa rady ministrów, szefa kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji".

- 9 września br. NIK otrzymała postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie zawiadomień dotyczących Poczty Polskiej i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Oba postanowienia prokuratury będą przez Izbę zaskarżone - mówił w sejmie Banaś.

Sedno Sprawy - Grzegorz Cessak