Ustawa o obronie ojczyzny. Co to takiego, co zakłada?

2022-03-04 9:43 Róża Perszon

W czwartek 3 marca br. w Sejmie RP odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o obronie Ojczyzny. W posiedzeniu Sejmu uczestniczył szef MON. Ustawa o obronie ojczyzny - co to takiego, co zakłada? Wyjaśnia

Ustawa o obronie ojczyzny powstała, zanim rosyjskie bomby zaczęły spadać na Kijów. Pohukiwanie ze wschodu było już jednak słychać. Nowa ustawa porządkuje kwestie prawne wokół armii i ma sporo dobrych zapisów. Kaczyński zaznaczył, że przygotowując tę ustawę bezpośrednio w MON pod kierownictwem ministra Mariusza Błaszczaka, a generalnie w Komitecie Bezpieczeństwa, "nie zdawaliśmy sobie sprawy, że w momencie jej ostatecznego przyjmowania przez rząd będziemy mieli agresję na Ukrainę". Dlatego - zaznaczył - dziś nie trzeba tłumaczyć, dlaczego ta ustawa jest tak potrzebna.

„To ustawa, dzięki której nie tylko zwiększymy liczebność Wojska Polskiego, ale również wydatki na Siły Zbrojne RP, odtworzymy system rezerw, zachęcimy żołnierzy do pozostania w służbie oraz wdrożymy koncepcję obrony powszechnej. To dobre przepisy na trudne czasy”

- powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa o obronie ojczyzny - co to takiego, co zakłada?

Ustawa skupia się przede wszystkim na kwestiach finansowania sił zbrojnych oraz stworzeniu zachęt dla żołnierzy w służbie czynnej, jak i dla kandydatów do wojska. Choć, jak podkreśla portal Onet,pl., wiele jej zapisów od razu spotkało się z przychylną reakcją, to w dokumencie znalazły się też takie, które wzbudziły kontrowersje.

Szef MON podkreślił, że ustawa o obronie Ojczyzny uporządkuje obowiązujące dotychczas przepisy zastępując ustawę z 1967 roku. Do głównych celów ustawy, która konsoliduje regulacje dotychczas znajdujące się w kilkunastu różnych ustawach należy m. in.: zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz daje możliwość lepszego wyszkolenia żołnierzy. Zapisy mają ułatwić także służbę ochotnikom, którzy chcieliby odbyć przeszkolenie. Stworzony zostanie nowy system zachęt dla kandydatów do służby.