W życie wchodzą przepisy Aktu o usługach cyfrowych. "Będziemy bezpieczniejsi w sieci"

2024-02-23 7:35
komputer
Autor: źródło: pixabay.com

Unijny akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA) zaczął obowiązywać w Unii Europejskiej. W Ministerstwie Cyfryzacji odbyły się już konsultacje dotyczące ogólnych założeń, na których ma być oparta polska ustawa wdrażająca regulację.

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że przepisy dotyczące bardzo dużych platform i wyszukiwarek internetowych obowiązują już od 25 sierpnia 2023 r. Za kontrolowanie przestrzegania przepisów DSA wobec tych dużych podmiotów odpowiada Komisja Europejska. 17 lutego br. rozporządzenie zaczyna obowiązywać wobec wszystkich dostawców usług pośrednich (także tych mniejszych). Dostawcy usług pośrednich to np. serwisy społecznościowe, platformy handlu elektronicznego czy hostingodawcy. 

Jak to poprawi nasze bezpieczeństwo w internecie? 

Ujednolicenie procedury usuwania nielegalnych treści z Internetu - do tej pory każdy kraj Unii Europejskiej we własnym zakresie regulował przepisy. Teraz są one ujednolicone dla wszystkich członków UE. Platformy będą zobowiązane do stworzenia systemu raportowania nielegalnych treści, np. szerzących nienawiść, przemoc czy pornografię dziecięcą.

- czytamy. 

Wdrożenie przepisów DSA w Polsce 

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

"Będziemy występować o wpis do wykazu prac legislacyjnych. W dniach 5-19 stycznia 2024 r. odbyły się konsultacje założeń do ustawy wdrażającej DSA, w wyniku których otrzymaliśmy wiele cennych uwag i opinii" - podaje gov.pl