Watykan. Nie żyje emerytowany papież Benedykt XVI. Miał 95 lat

2022-12-31 11:23
Benedykt XVI
Autor: Wikipedia

W wieku 95 lat zmarł emerytowany papież Benedykt XVI. Smutną informację o śmierci byłej głowy Kościoła, podał w sobotę, 31 grudnia, rzecznik Watykanu.

Informacje o złym stanie zdrowia byłego papieża zaczęły dobiegać z Watykanu już w środę - 28 grudnia. Papież Franciszek apelował do wiernych o modlitwę za Benedykta.

Kolejne dni przynosiły następne informacje o pogarszającym się stanie Benedykta XVI.

Informację o śmierci papieża-emeryta, przekazał w sobotę, 31 grudnia, rzecznik Watykanu.

Przedstawiamy sylwetkę papieża, który zasiadał na Stolicy Piotrowej przez 12 lat. Został wybrany 19 kwietnia 2005 roku i przyjął imię Benedykt XVI. 28 lutego 2013 roku zaskoczył świat ogłaszając swoją abdykację. Tego dnia stał się emerytowanym papieżem, pierwszym od XV wieku, który dobrowolnie zrzekł się swojego urzędu.

Benedykt XVI (wł. Joseph Ratzinger), niemiecki kardynał, prefekt Kongregacji Nauki i Wiary, a w końcu papież, urodził się 16 kwietnia 1927 w Marktl am Inn w bawarskiej diecezji pasawskiej. Już w dzieciństwie religia pełniła ważną rolę w jego życiu, swoje dalsze losy zawsze wiązał z kapłaństwem. W czasie II wojny światowej został przymusowo wcielony w szeregi niemieckiej armii, ale nigdy nie wysłano go na front. Przez krótki okres był internowany w obozie jenieckim w pobliżu Ulm.

Po wojnie Ratzinger wstąpił do seminarium duchownego we Freiburgu, podjął też studia na Uniwersytecie w Monachium. W 1953 otrzymał święcenia kapłańskie, dwa lata później zdobył stopień doktora za pracę o św. Augustynie. W 1957 Ratzinger uzyskał habilitację za rozprawę o św. Bonawenturze. W kolejnych latach kontynuował swoją karierę naukową- wykładał dogmatykę i teologię fundamentalną we Fryzyndze, był profesorem w Bonn, Münster, Tybindze i Ratyzbonie. Współpracował z katolickimi czasopismami.

W 1977 roku został arcybiskupem Monachium i Fryzyngi, a wkrótce potem na konsystorzu 27 czerwca tego samego roku, Paweł VI powołał go w skład Kolegium Kardynalskiego. W 1981 roku papież Jan Paweł II mianował Ratzingera prefektem Kongregacji Nauki i Wiary, z czym łączyło się automatycznie przewodniczenie Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Od tego czasu pełnił on służbę w Stolicy Apostolskiej i był bliskim współpracownikiem Jana Pawła II. Po śmierci polskiego papieża, Ratzinger przewodniczył uroczystościom pogrzebowym.

Został wybrany na Stolicę Piotrową 19 kwietnia 2005 roku. Ustąpił 28 lutego 2013 roku. Następcą Benedykta XVI został, wybrany podczas konklawe 13 marca 2013, argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio, który przybrał imię Franciszek.

Nauczanie Benedykta XVI znajdziemy przede wszystkim w jego trzech encyklikach:

Deus caritas est (Bóg jest miłością),Spe salvi (Nadzieja zbawienia),Caritas in veritate (Miłość w prawdzie)

Inne jego prace, które tak wiele mówią nam o papieskim nauczaniu Benedykta XVI to:– 4 adhortacje,– 6 konstytucji apostolskich,– 18 motu proprio,I oczywiście książki: Jezus z Nazaretu, Boża rewolucja, Światłość świata.

Benedykt XVI odbył 24 podróże apostolskie, w tym jedną do Polski w 2006 toku, trzy razy był gościem Światowych Dni Młodzieży w Kolonii, Sydney i Madrycie.