Wojsko Polskie wzywa rezerwistów na ćwiczenia wojskowe. Ile osób trzyma wezwanie?

2022-10-23 16:09
Ćwiczenia wojskowe w Polsce. Wojsko Polskie wzywa rezerwistów
Autor: Wojsko Polskie Armia wzywa rezerwistów do odbycia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych.

Wojsko Polskie już na początku tego roku wznowiło obowiązkowe ćwiczenia wojskowe zawieszone na czas pandemii. Żołnierze rezerwowy mogą spodziewać się wezwania na szkolenie z WKU, a właściwie Wojskowego Centrum Rekrutacji. Trzeba się na nie stawić w wyznaczonym terminie. Ile osób otrzyma wezwanie?

Od kwietnia 2022 roku w Polsce odbywają się szkolenia rezerwy, które są obowiązkowe i każdy żołnierz rezerwowy musi się liczyć z możliwością powołania go do ćwiczeń wojskowych. Wezwania na ćwiczenia otrzyma w tym roku nawet 200 tys. osób. Armia chce nadrobić stracony czas w czasie pandemii i przeszkolić jak najwięcej ludzi pozostających w rezerwie aktywnej.

To nic nowego, ale pewnie przez pandemię niektórzy zapomnieli o tych ćwiczeniach. Wezwania na ćwiczenia wysyłane są zgodnie z harmonogramem i według aktualizowanych przydziałów mobilizacyjnych 

– mówi mjr Mariusz Maury, szef wydziału, zastępca szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach, które zastąpiło WKU w Katowicach, cytowany przez Radio Eska. 

Wiek powoływanych na ćwiczenia rezerwy żołnierzy reguluje ustawa. Na ćwiczenia powoływani są szeregowi do 50 lat, a podoficerowie lub oficerowie – do 60 lat.  Jak podaje radio, osoby pozostające w tzw. rezerwie pasywnej mogą być objęte programem szkoleń jednodniowych, krótkotrwałych – do 30 dni bez przerwy, – długotrwałych – do 90 dni bez przerwy, – rotacyjnych – łącznie do 30 dni, odbywanych z przerwami w ciągu danego roku kalendarzowego.