Jeszcze więcej zieleni w Starym Fordonie

2023-09-21 14:49
Jeszcze więcej zieleni w Starym Fordonie
Autor: UM Bygdoszcz

Wraz z kończącą się rewitalizacją ulic i terenów nadrzecznych rozpoczęły się nasadzenia drzew i krzewów.

Wzdłuż zrewitalizowanej ulicy Promenada, Nad Wisłą czy Filomatów zasadzonych zostanie w sumie ponad 130 drzew. Wśród nich znajdą się między innymi charakterystyczne dla terenów zalewowych wierzby, a także częściej sadzone w mieście klony, lipy i dęby. Na skarpach zasadzonych zostanie kilka tysięcy kolorowych krzewów oraz innych roślin. Powstaną skupiska tawuł, róż okrywowych, bzów, jałowców czy ozdobnych porzeczek. Dodatkowe nasadzenia pojawią się także w obrębie pieszo-rowerowej ścieżki. W trakcie prac szczególną ochroną zostały objęte drzewa pomniki przyrody. Instalowane są też obiekty, które pomogą chronić zwierzęta zamieszkujące nadwiślański pas - budki dla nietoperzy, trzmieli, pryzmy kamieni stanowiące schronienie dla płazów, skupiska pni drzew dla owadów. Na terenie wytyczona zostanie specjalna ścieżka dydaktyczna.