Budżet Słubic uchwalony!

2022-12-27 7:40 Kamil Lewera
Słubice
Autor: www.powiatslubicki.pl

Słubice mają budżet na 2023 roku. Planowane dochody gminy w przyszłym roku mają wynieść 127 mln zł, a wydatki 156, 5 mln zł.

W przyszłym roku priorytetem dla Słubic będą przebudowy i remonty gminnych dróg. W sumie na ten cel zapisano ponad 16 mln złotych. Gmina pomoże też finansowo powiatowi, który otrzyma 400 tysięcy złotych dotacji.

Czeka nas kolejny trudny rok, ale nie zwalniamy tempa – mówił podczas sesji burmistrz Mariusz Olejniczak.

W 2023 roku w planach Słubic jest m.in. przebudowa ulicy Szkolnej w Kunowicach, budowa 4 km drogi gminnej i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Słubicach do Drzecina czy termomodernizacja przedszkola „Jarzębinka” w