Otwarcie Klubu Senior+ w Płomykowie

2023-01-25 14:17 Kamil Lewera
Klub Senior+ w Płomykowie
Autor: Kamil Lewera Klub Senior+ w Płomykowie

W Płomykowie w gminie Santok powstał Klub Senior+. To miejsce stworzone w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych.

Klub Senior+ w Płomykowie powstał w celu integracji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych z terenu gminy Santok poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Klub Senior + w Płomykowie działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2021. Moduł I „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” Inwestycja powstała kosztem ponad 900 tysięcy złotych z czego 200 tysięcy to dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Listen to "Otwarcie Klubu Senior+ w Płomykowie" on Spreaker.