13 mln zł na Oddział Onkologii i Chemioterapii

2023-02-24 15:29
umowa szpital
Autor: materiały prasowe

Szpital Wojewódzki w Koszalinie po raz drugi sięgnął po specjalną pulę unijnych środków dedykowanych działaniom naprawczym wynikającym z pandemii COViD-19.

Podpisana została umowa na finansowanie modernizacji i wyposażenia Oddziału Onkologii i Chemioterapii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Finansowanie w pełni gwarantuje Urząd Marszałkowski, przeznaczając na ten cel specjalne unijne fundusze REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Modernizacja poprawi stan techniczny pomieszczeń oraz umożliwi zagospodarowanie niewykorzystanej dotąd przestrzeni, a do wyremontowanego oddziału zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt. Termin realizacji tego zadania to grudzień 2023 roku.

Dodatkowo marszałek województwa poinformował, iż z końcem lutego dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Andrzej Kondaszewski przechodzi na emeryturę. Nie oznacza to jednak że żegna się on ze szpitalem, bo do czasu wyłonienia nowego szefa lecznicy będzie pełniącym obowiązki dyrektora. Andrzej Kondaszewski funkcję szefa koszalińskiej lecznicy pełni od 2005 roku.

Listen to "dyrektor szpitala Andrzej Kondaszewski" on Spreaker. Listen to "marszałek woj. Olgiert Geblewicz" on Spreaker.