Białogard ma budżet na 2022 rok

2021-12-31 17:14
Białogard- Urząd Miasta
Autor: http://www.bip.bialogard.info

To jak wszędzie rok niepewności, wysokiej inflacji i wzrostu cen.

W liczbach 2022 rok wygląda następująco: dochody: 117,4 mln zł (w tym majątkowe 8,7 mln zł), wydatki: 122,1 mln zł (w tym majątkowe 12,6 mln zł). Jeśli chodzi o poszczególne pozycje budżetu, to miasto planuje przeznaczyć 2 mln zł na komunikację miejską, oświata i wychowanie (szkoły, przedszkola) pochłoną 31,6 mln zł, pomoc społeczna to 9,6 mln zł; świadczenia rodzinne (wychowawcze i alimentacyjne) to 24,7 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska pochłonie niemal 12 mln zł; kultura – 2 mln zł a sport 4 mln zł

Najważniejsze inwestycje w budżecie to budowa drogi rowerowej na terenie Miasta Białogard - 1,5 mln zł (od ulicy Kisielice Duże po nasypie dawnej kolei wąskotorowej do granicy Miasta Białogard i drogi rowerowej realizowanej na terenie Gminy Białogard – do miejscowości Nasutowo). W planach są też przebudowy ulic Moniuszki i Piastów – 4,98 mln zł, przebudowa ulicy Norwida – 0,5 mln zł, budowa stanicy kajakowej przy ulicy Szpitalnej – 1,5 mln. Zaplanowano też modernizacje dachów: Szkoły Podstawowej nr 3, Przedszkola nr 3 oraz Przedszkola nr 1. Za ponad pół miliona złotych w planie jest budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności.

Autopoprawka burmistrz Białogardu Emilii Bury zakłada dodatkowe wydatki inwestycyjne:

przebudowa chodnika – ulica Pomorska – 200 tys zł;

budowa parkingu przy ulicy Malinowskiego (osiedle Olimpijczyków) – 300 tys. zł;

budowa dojazdów do nieruchomości przy ulicy Tuwima (garaże) – 150 tys. zł;

modernizacja stawów – park orła Białego – 200 tys. zł;

budowa i modernizacja placów zabaw – 100 tys. – ulice Kisielice Duże i Batorego;

budowa oświetlenia – ulice: Skolimowskiej, Księżnej Zofii, Dębowa, Brzozowa, Jaśminowa – 200 tys. zł;

projekt techniczny – przebudowa dróg Kochanowskiego II i Poetów, Obotrytów i Sienkiewicza;

projekt techniczny – budowa kompleksu boisk sportowych – osiedle Olimpijczyków;

projekt techniczny – nowa siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” przy ul. Kościelnej 1 (dawny budynek gimnazjum nr 2);