Dwa nowe projekty Fundacji Razem Raźniej

2023-03-09 16:30
projekt
Autor: materiały prasowe

Kolejne dwa projekty realizowane przez koszalińską fundację Razem Raźniej otrzymały finansowe wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego.

Za kwotę 75 tys zł można było uruchomić projekty: "Adaptacja - Integracja – Wsparcie" oraz "Mamy Moc Pomagania i Niemarnowania". Pierwszy to wsparcie psychologiczno - terapeutyczne dla dzieci i młodzieży pochodzącej z terenów Ukrainy. Polega na pracy w klasach (polsko - ukraińskich) i prowadzony jest przez specjalistów w obecności tłumacza języka ukraińskiego. W planach są także spotkania integracyjne polskich i ukraińskich beneficjentów. Na koniec projektu, który potrwa do listopada, nagrane zostanie webinarium "Jak pracować z uczniem przejawiającym trudne zachowania, stres traumatyczny spowodowany wojną?" oraz odbędą się warsztaty "Feedforward" dla nauczycieli. Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieli z placówek na terenie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego.

Drugi projekt pod nazwą "Mamy Moc Pomagania i Niemarnowania" to warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Koszalina, Kołobrzegu, Darłowa i Ustronia Morskiego na temat istoty niemarnowania żywności. W szkołach, które wezmą udział w projekcie zorganizowane zostaną Szkolne Banki Żywności aktywizujące uczniów do pozyskiwania i przekazywania żywności osobom starszym, samotnym i potrzebującym wsparcia. Powstanie też gra edukacyjna "Kto nie marnuje jedzenia, ten wygrywa marzenia" oraz film będący kampanią społeczną przedstawiającą przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Placówki oraz osoby zainteresowane włączeniem się do projektów i uzyskaniem pomocy powinny się kontaktować z Fundacją Razem Raźniej poprzez profil w mediach społecznościowych lub telefonicznie pod: 798-744-601.

Listen to "Sylwia Chyła, Fundacja Razem Raźniej" on Spreaker.