Od lipca zmiany w programie "Czyste powietrze"

2021-06-23 20:39 a.gorska
zmiany w programie
Autor: brak danych

Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca.

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu Czyste Powietrze będzie możliwy tylko do końca roku. Aby otrzymać dotację trzeba złożyć wniosek do 31 grudnia 2021 r., zakupić i zamontować to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.). Kolejna nowość w Czystym Powietrzu, to podwyższenie progów dochodowych. Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do kwoty 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się do poziomu 1 564 zł na osobę. Od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów). Więcej informacji w naszym materiale audio oraz na stronie czystepowietrze.gov.pl (AGu)

Robert Stępień – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie