W COSSG nt. przestępstwa handlu ludźmi

2023-06-02 17:37
ag szkolenie
Autor: materiały prasowe

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyło się seminarium pn. „Służby bezpieczeństwa publicznego wobec przestępstwa handlu ludźmi oraz przemocy ze względu na płeć”.

W przedsięwzięciu uczestniczyli eksperci i przedstawiciele krajowych i zagranicznych instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie handlu ludźmi oraz przestępstw z nim związanych. Seminarium stanowi cykliczne wydarzenie COSSG w Koszalinie.

Listen to "seminarium w COSSG w Koszalinie" on Spreaker.