W Karlinie działa już Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Otwarcie PSZOK-u w Karlinie
Autor: Urząd Miasta i Gminy Karlino

PSZOK w Karlinie mieści się przy ulicy Kołobrzeskiej i będzie czynny w poniedziałki, środy i soboty. Mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie oddawać tam odpady wielkogabarytowe i niestandardowe. Punkt będzie przyjmował też rzeczy, które mogą zyskać nowe życie. W PSZOK-u będą również odbywać się zajęcia edukacyjne na temat segregacji opadów.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karlinie ma przyczynić się do poprawy czystości na obszarze gminy, czyli wyeliminować „dzikie wysypiska śmieci” i nielegalne spalanie odpadów w gospodarstwach domowych. Jest to miejsce, w którym mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie oddawać odpady wielkogabarytowe i niestandardowe, których nie mogą pozbyć się na swoim osiedlu.

-W PSZOK gromadzimy nie tylko surowce wtórne, ale także inne frakcje odpadów problemowych, które nie powinny znaleźć się w pojemnikach na odpady. Do PSZOK będzie można oddać m. in.: duże opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, ze szkła, odpady zielone, przeterminowane leki, meble i inne odpady wielkogabarytowe, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć oraz odpady budowlano -rozbiórkowe (zmieszane odpady takie jak: gruz, kawałki styropianu, wełny mineralnej, waty szklanej, płytek, itp.), odzież, tekstylia, zużyte opony, czy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -wylicza dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie Anna Paduch.

W karlińskim PSZOK-u będzie można zorganizować lekcję ekologii.
Autor: Urząd Miasta i Gminy Karlino

PSZOK w Karlinie zlokalizowany jest przy ul. Kołobrzeskiej. Będzie czynny w poniedziałki (godz. 10-14), środy (godz. 12-18) i soboty (godz. 8-14). Punkt będzie przyjmował także rzeczy np. ubrania czy meble, które nadają się jeszcze do użytku, a w punkcie będą jedynie czekać na nowego właściciela. Mieszkańcy mogę tu też wypożyczyć bezpłatnie przyczepkę, którą przetransportują swoje odpady.

-PSZOK jest nowoczesny i ekologiczny, tym bardziej, że wyposażony w panele fotowoltaiczne. Od wielu lat przy każdym obiekcie publicznym, który realizujemy na terenie naszej gminy, staramy się go wyposażać w odnawialne źródła energii. Jeśli jest to budynek to jest tam fotowoltaika i pompa ciepła, aby chronić klimat i obniżać koszty bieżące funkcjonowania tego miejsca - podkreśla burmistrz gminy Karlino Waldemar Miśko.

Budowa PSZOK była realizowana w Partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Inwestycja polega na budowie 14 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 14 gminach. Do tej pory powstało 10. Całkowita wartość tego projektu opiewa na około 35 mln zł, a koszt budowy karlińskiego PSZOK-u to ponad 1,8 mln zł.