Ważna publikacja dla osób w spektrum autyzmu

2023-03-10 17:02
mieszkanie
Autor: materiały prasowe

Powstała pierwsza w Polsce publikacja dla wszystkich odpowiedzialnych za rozwój mieszkalnictwa wspomaganego i wdrażających takie rozwiązania dla osób w spektrum.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego udostępnia przewodnik z rekomendacjami praktyków, wynikami badań oraz radami dla kadry mieszkań, rodziców i osób dorosłych w spektrum autyzmu. Publikacja pn. „Mieszkalnictwo wspomagane jako źródło godnego życia i wolności osób ze spektrum autyzmu” została przygotowana przez praktyków testujących przez kilka lat mieszkalnictwo wspomagane w ramach projektu „Azymut Samodzielność”. Model testowany był w 9 gminach, w woj. zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim.

Uczestnicy projektu otrzymali szansę na samodzielność i w odpowiednio przygotowanych mieszkaniach odkrywali swoje możliwości, nawiązywali relacje koleżeńskie i społeczne. Podczas specjalnych treningów zdobywali nowe umiejętności, zrobili pierwszy krok w dorosłość. W Zachodniopomorskiem takie zajęcia odbywały się w Kołobrzegu, Goleniowie i Stargardzie. W ramach projektu „Azymut Samodzielność” zostało uruchomionych dziewięć mieszkań wspomaganych. Sześć z nich znajduje się na Pomorzu Zachodnim: w Kołobrzegu, Stargardzie i cztery w Goleniowie. Gminy udostępniły lokale na ten cel. Ze środków przeznaczonych na realizację projektu wyremontowano je i przystosowano do specjalnych potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Dla każdego uczestnika i uczestniczki ustalane były indywidualne cele, na podstawie diagnozy i oceny możliwości. Pod okiem trenerów samodzielności uczestnicy wkraczali w dorosłość, ucząc się gotować, sprzątać, zarządzać budżetem czy spędzać wolny czas. Treningi usamodzielniania trwały około 2 lat. W projekcie uczestniczyło w latach 2019-2022 ok. 80 użytkowników mieszkań oraz ich bliscy, w szczególności rodzice i opiekunowie prawni.

Teraz samorządy przejęły rolę prowadzenia mieszkań zgodnie z wypracowanym w projekcie modelem działania. Powstała też ważna publikacja z rekomendacjami. W książce zostały zawarte m.in. informacje dotyczące standardu lokalu, jego wyposażenia, rodzajów treningów, zakres pracy z rodzinami oraz kierunków pracy trenerów i osób organizujących prace. Publikacja zawiera też dobre praktyki opisujące wnioski z fazy testowania modelu. Monografię zamyka dokumentacja projektowa, która może być wykorzystana w codziennej pracy. Link do publikacji: TU