Zielony Feniks dla Gminy Mielno

2023-03-22 12:55
mielno
Autor: materiały prasowe

Mieleński samorząd został liderem fotowoltaiki w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku.

Zrealizował pionierski w województwie i jeden z pierwszych w kraju, duży projekt modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. Za wspieranie i upowszechnianie idei ekoenergetyki, Gmina Mielno została laureatem IV edycji konkursu „Zielony Feniks”. To nagroda przyznawana jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwom, stowarzyszeniom i wszystkim innym instytucjom oraz osobom działającym w regionie na rzecz ekoenergetyki.

Z opublikowanego przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej woj. zachodniopomorskiego rankingu wynika, że gmina Mielno zdecydowanie prowadzi przed drugą w rankingu Gminą Kobylanka oraz trzecią Gminą Dobra. Większość nowych obiektów wyposażanych jest w instalacje fotowoltaiczne. Dodatkowo takie instalacje pojawiają się też na istniejących już budynkach. Projekt modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno objął budynek Szkoły Podstawowej w Mielnie wraz z halą, budynek Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, budynek Mieleńskiego Ośrodka Sportów i Rekreacji w Mielnie oraz budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie i kosztował ponad 15 mln zł przy kwocie dofinansowania z UE na poziomie prawie 7,4 mln zł.