Akcje pomocy Ukrainie 24 czerwca 2022 r.

2022-06-24 6:22
Akcje pomocy Ukrainie 24 czerwca 2022 r.
Autor: Fundacja Służby Rodzinie Nadzieja Akcje pomocy Ukrainie 24 czerwca 2022 r.

Akcje pomocy Ukrainie 24 czerwca 2022 r.

Nastolatki jesienią

Dopiero jesienią, a nie jak wcześniej planowano, wiosną, rozpocznie się seria wykładów dla rodziców nastolatków. Organizowane przez Fundację Służby Rodzinie "Nadzieja" przy ul. Broniewskiego 1a w Łodzi wydarzenie poświęcone jest problemom dojrzewania i dorastania. Ze względu na wybuch wojny na Ukrainie i przybycie do Polski rodzin uchodźców, część omawianych zagadnień poświęconych będzie relacjom nastolatków z ich ukraińskimi kolegami czy poradom dla rodziców, jak nauczyć nastolatków mądrze pomagać swoim kolegom z Ukrainy. Spotkania dla rodziców, zarówno w części wykładowej, jak i dyskusyjnej, prowadzić będzie pedagog i nauczyciel Joanna Streit-Wlaźlak.