Święcenia diakonów stałych. Od posługi stołu do posługi Słowa

2022-05-28 12:28
Święcenia diakonów stałych. Od posługi stołu do posługi Słowa
Autor: Adam Kuźmicki Święcenia diakonów stałych. Od posługi stołu do posługi Słowa

Działalność charytatywna i głoszenie Słowa to zadania diakonów. Mówił o tym abp Grzegorz Ryś podczas uroczystości święceń diakonów stałych w łódzkiej katedrze.

W sobotę 28 maja święcenia diakonatu stałego przyjęło 16 mężczyzn i jeden kleryk, który w łódzkim Wyższym Seminarium Duchownym przygotowuje się do przyjęcia święceń kapłańskich. W kierowanych do diakonów kazaniu abp Grzegorz Ryś mówił o zadaniach, jakie przed nimi stoją.

Posługa diakona, tak jam to pokazują Dzieje Apostolskie, zaczyna się od posługi stołu. Do tego zostało wybranych pierwszych siedmiu. Do posługi stołu. Czyli do całego obszaru tych działań, które nazywamy dziś w Kościele działaniami charytatywnymi. Żeby wejść w tę posługę stołu trzeba być człowiekiem pełnym mądrości i Ducha Świętego. To jest punkt wyjścia. Ale potem czytamy kolejne rozdziały Dziejów Apostolskich, i widzimy takich ludzki, którzy od posługi stołu przeszli do posługi Słowa. To przejście od posługi stołu do posługi Słowa chyba najlepiej opisał papież Benedykt XVI, który mówi tak: kto nie daje Boga, daje za mało. Ale, myślę, rozumiecie to, ten daje Boga, kto Go w sobie ma. Nikt nie daje tego, czego nie posiada. Jeśli wasza modlitwa was będzie prowadzić do takiej relacji z Bogiem, bez której nie potraficie żyć i nie jesteście sobą, to potem wszystko, co będziecie czynić w obszarze miłosierdzia będzie was automatycznie prowadzić do przepowiadania.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Wyświęceni na diakonów stałych mężczyźni przygotowywali się do posługi diakonatu prawie trzy lata. Była to pierwsza w diecezji łódzkiej uroczystość wyświęcenia diakonów stałych.