Polski Ład: Zmiany w preferencyjnym sposobie rozliczenia zeznania podatkowego

Pracownicy urzędów skarbowych pomoga podatnikom zrozumieć Polski Ład
Autor: Ministerstwo Finansów/gov.pl Pracownicy urzędów skarbowych pomoga podatnikom zrozumieć Polski Ład

Małżeństwo z 3, 4-ro miesięcznym stażem; rodzic samotnie wychowujący dziecko lub śmierć współmałżonka - to sytuacje, kiedy w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym można skorzystać z tzw. preferencyjnego sposobu rozliczenia. Polski Ład wprowadził zmiany w tym zakresie.

Podstawowym sposobem rocznego rozliczenia z urzędęm skarbowym osoby fizycznej w zakresie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej jest złożenie indywidualnego zeznania na formularzu PIT-37 lub PIT-36. Podatnikom, którzy spełniają kryteria określone w art. 6 ustawy o pdof, ustawodawca stworzył jednak możliwość zastosowania w zeznaniu rocznym tzw. preferencyjnego sposobu opodatkowania. Prawo do tego mają małżonkowie oraz osoby samotnie wychowujące dzieci.

Małżeństwo nie musi mieć już pełnego rocznego stażu, aby się wspólnie rozliczyć.

Możliwość preferencyjnego rozliczenia zeznania będzie dotyczyła również tych osób, które w trakcie 2021 roku zawarły związek małżeński, a ten związek małżeński trwał do 31 grudnia. Osoby te już mogą się wspólnie rozliczać – nie musi to być pełny rok podatkowy jak regulowało to prawo dotychczas. Choć ustawodawca pozostawił nadal jeden warunek: małżonkowie muszą mieć wspólność małżeńską” – wyjaśnia Michał Deruś, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Polski Ład wprowadza także zmiany dla małżonków-przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach podatku liniowego lub zryczałtowanego. Warunkiem jest konieczność braku obrotów firmy.

Małżonkowie-przedsiębiorcy, którzy w trakcie całego roku nie osiągnęli dochodu z tej działalności, ne ponosili kosztów związanych z tą działalnością, nie czynili odliczeń związanych z ta działalnością gospodarczą – mogą wtedy dokonać wspólnego rozliczenia podatkowego – dodaje M. Deruś.

Nowy system podatkowy nazwany Polskim Ładem zlikwidował także możliwość preferencyjnego rozliczenia się przez rodzica samotnie wychowującego dziecko. Nie chodzi tutaj o wykazanie ewentualnych dochodów dziecka, tylko o zastosowaniu preferencji przez wyliczenie podatku od połowy swoich dochodów.

Zostanie zachowana preferencja poprzez odliczenie od dochodu osoby, która rozliczy się indywidualnie kwoty wynoszącej 1500 zł i będzie to stanowiło odliczenie od podatku – mówi M. Deruś.

Wspólne zeznanie roczne mogą składać także wdowy i wdowcy, którzy zawarli związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a ich małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego oraz podatnik, który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego, ale przed złożeniem zeznania podatkowego.

Wybór preferencyjnego rozliczenia w zeznaniu rocznym nie jest skomplikowany. Wystarczy, że osoby uprawnione do tej metody rozliczenia wniosek w tym zakresie wyrażą w zeznaniu podatkowym poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu w polach od 6 do 9 formularza PIT-36 lub w tych samych polach formularza PIT-37. Uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania nie jest przy tym uwarunkowane terminowym złożeniem zeznania podatkowego. Wniosek o łączne opodatkowanie małżeńskich dochodów może być również wyrażony wyłącznie przez jednego z małżonków. Traktowany jest wówczas na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.