W Lublinie zmieni się układ komunikacji miejskiej

Rewolucja w komunikacji miejskiej
Autor: Urząd Miasta Lublin Rewolucja w komunikacji miejskiej

Miasto rozpoczyna dyskusję publiczną na temat obsługi komunikacyjnej Lublina, po oddaniu do użytkowania Dworca Metropolitalnego. Nowoczesny obiekt stanie się centralnym węzłem przesiadkowym, integrującym w jednym miejscu różne środki transportu zbiorowego.

Od 21 października mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje do funkcjonowania linii autobusowych i trolejbusowych. Docelowe zmiany w układzie połączeń wejdą w życie z początkiem 2023 roku.

Wraz z uruchomieniem Dworca Metropolitalnego zmieni się układ komunikacyjny. W jednym miejscu nastąpi połączenie komunikacji miejskiej, pozamiejskiej i dalekobieżnej, co z pewnością będzie ułatwieniem dla mieszkańców miasta i pasażerów z regionu. Nowy Dworzec wraz z węzłami przesiadkowymi i zespołami przystanków ma sprawić, by do miasta wjeżdżało mniej samochodów, a kierowcy wybierali ekologiczną komunikację miejską. Dlatego dobrze zaprojektowany, dostosowany do potrzeb przyszłych użytkowników układ połączeń komunikacji miejskiej ma kluczowe znaczenie. Już teraz rozpoczynamy dyskusję, nie tylko o tym, jak będzie funkcjonować komunikacja miejska w rejonie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, ale także jak ma wyglądać cały układ transportu zbiorowego w mieście. Ważnym celem tych zmian jest poprawa konkurencyjności komunikacji miejskiej, jako nowoczesnego i ekologicznego środka transportu, stanowiącego realną alternatywę dla podróży realizowanych samochodem – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Pierwszy etap, stanowiący przygotowanie do rozpoczęcia właściwych konsultacji społecznych, zakłada rozpoznanie i diagnozę potrzeb. Od jutra (21 października) na stronie ztm.lublin.eu zamieszczona zostanie ankieta online, zawierająca kilka pytań dotyczących preferencji i zachowań komunikacyjnych. Za jej pośrednictwem mieszkańcy będą mogli również zgłaszać własne propozycje zmian. ZTM udostępni także numer telefonu: 81 466 96 64 oraz adres e-mail: konsultacje@ztm.lublin.eu. Mieszkańcy będą mieli również możliwość wypełnienie ankiety w formie papierowej w Punktach Sprzedaży Biletów i Biurze Obsługi Klienta ZTM w Lublinie (ul. Zielona 5 i Nałęczowska 14). Dodatkowo, Zarząd Transportu Miejskiego chce wykorzystać doświadczenie kierowców komunikacji miejskiej, którzy jeżdżąc na co dzień na poszczególnych liniach, najlepiej znają problemy obecnego układu połączeń. Czas na zbieranie pomysłów, opinii i wniosków zarówno mieszkańców, pasażerów, jak i kierowców lubelskich autobusów i trolejbusów, wyznaczono do końca roku.

W proces tworzenia nowego układu połączeń zostaną włączone Rady Dzielnic. Tematowi siatki połączeń poświęcony będzie najbliższy Konwent Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Lublin. Jego celem jest przedstawienie ogólnych założeń możliwych zmian i przeprowadzenie otwartej dyskusji. Kolejnym krokiem będzie analiza zmian w zakresie transportu zbiorowego w kontekście obsługi terenu poszczególnych dzielnic.

Ważnym partnerem do rozmów o nowym układzie połączeń są także gminy ościenne. ZTM zwróci się również do nich o opinię, jednocześnie wskazując na nowe możliwości obsługi komunikacyjnej, jakie da Dworzec Metropolitalny i węzły przesiadkowe wybudowane na obrzeżach Lublina.

Innym źródłem wiedzy o oczekiwaniach mieszkańców na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej będą badania marketingowe. ZTM przeprowadzi je na wiosnę przyszłego roku. Badania stanowią komponent międzynarodowego projektu realizowanego wspólnie ze stolicą Mołdawii – Kiszyniowem i będą finansowane ze środków zewnętrznych.

Reorganizacja obecnego układu połączeń linii autobusowych i trolejbusowych, do której się przygotowujemy, ma dostosować komunikację miejską do realiów i potrzeb, a te z pewnością zmienią się wraz z oddaniem do użytkowania Dworca Metropolitalnego. Dodatkowo, trzeba wziąć pod uwagę to, jak rozwija się Lublin. W różnych częściach miasta powstają nowe osiedla mieszkaniowe, miejsca pracy oraz odpoczynku, z kolei w niektórych lokalizacjach obserwujemy spadek ruchu pasażerskiego. Z uwagi na trudny okres pandemii, zmiany te nie skutkowały modyfikacjami w przebiegu linii. Teraz mamy do tego doskonałą okazję. Głównym założeniem nowej siatki połączeń ma być skrócenie czasu podróży, zwiększenie dostępności komunikacyjnej, szczególnie w rejonach peryferyjnych oraz optymalizacja wykorzystania dostępnych środków technicznych i zasobów ludzkich – mówi Grzegorz Malec, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

W opracowaniu ostatecznego układu połączeń, wsparcia Miastu udzieli Politechnika Lubelska. Przedstawiciele Miasta i lubelskiej uczelni podpisali list intencyjny o współpracy w celu opracowania modelu ruchu dla Lublina oraz stworzenia narzędzi do jego kalibracji. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej, w ramach opracowania modelu ruchu drogowego, zaproponują i zweryfikują również nowy układ dla komunikacji miejskiej.