WOT: Kolejny nabór ochotników do 2 Lubelskiej Brygady OT

W miniony weekend w koszarach na Majdanku w Lublinie stawiło się 56 ochotników z Lubelszczyzny, którzy już niebawem rozpoczną terytorialną służę wojskową w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Są to zarówno osoby, które dopiero zaczynają przygodę z wojskiem, jak również rezerwiści, którzy wybrali aktywną rezerwę.

Zanim ochotnicy rozpoczęli ćwiczenia praktyczne w ramach szkolenia podstawowego musieli dopełnić niezbędnych formalności, np. wypełnić dokumenty, pobrać mundury, odbyć szkolenie z BHP i test sprawności fizycznej.

Dzisiaj ochotnicy otrzymali karabinki MSBS GROT, z którymi nie będą rozstawać się aż do ostatniego dnia szkolenia. Przez następne dni będą ćwiczyć pod okiem doświadczonych instruktorów z 2 Lubelskiej Brygady OT - poznają podstawy strzelectwa, taktyki, łączności, topografii, zasady zachowania na polu walki, przetrwania w trudnych warunkach oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie podstawowe zakończy sprawdzian nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych, tzw. „pętla taktyczna” – wyjaśnia por. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT.

Ukoronowaniem tych zmagań będzie przysięga wojskowa, która odbędzie się 11 marca br. w Kraśniku.

Wśród nowych ochotników są również rezerwiści, którzy rozpoczęli służbę w ramach aktywnej rezerwy. Do tego rodzaju służby mogą być powołani żołnierze, którzy w przeszłości byli żołnierzami zawodowymi, odbyli przeszkolenie wojskowe oraz pełnili terytorialną służbę wojskową, której z różnych przyczyn nie mogli kontynuować, a w dalszym ciągu chcą służyć ojczyźnie, stale rozwijać się i podtrzymywać kompetencje w obszarze obronnym – dodaje por. M. Gaborek.

Zgodnie z Ustawą o Obronie Ojczyzny służba w aktywnej rezerwie pełniona jest na podstawie powołania na czas nieokreślony. Żołnierz powołany w ramach aktywnej rezerwy pełni służbę raz na kwartał, przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo, przez 14 dni, co najmniej raz na 3 lata. Okres pełnienia służby może być jednak większy, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych. Służba ta może być pełniona również w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Osoby, które są zainteresowane służbą w 2 Lubelskiej Brygadzie OT mogą składać wnioski w odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania Wojskowym Centrum Rekrutacji lub przez portal e-PUAP. Można również skontaktować się z rekrutem 2 LBOT ze swojego powiatu - dane kontaktowe dostępne są na www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl. Więcej informacji na temat procedury rekrutacyjnej można uzyskać na stronie internetowej www.zostanzolnierzem.pl lub skorzystać z bezpłatnej infolinii 800-696-077.