Kim jest nadzwyczajny szafarz Komunii św.?

2021-10-04 10:05
Nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. może zostać mężczyzna, który ukończył 25 lat
Autor: pixabay

W archidiecezji warmińskiej nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej jest ponad 250. Po odpowiednim przygotowaniu mężczyźni zanoszą Komunię św. do domów osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

- Nadzwyczajni szafarze to osoby świeckie, uprawnione do udzielania Komunii św. Najczęściej z posługą taką udają się do chorych, ale w razie potrzeby mogą udzielać Komunii św. w kościele np. w czasie większych uroczystości — wyjaśnia ks. Bartłomiej Matczak, duszpasterz szafarzy archidiecezji warmińskiej. - Osobą, która zgłasza kandydata do funkcji, jest proboszcz według potrzeby danej parafii — dodaje.

Nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. może zostać mężczyzna, który ukończył 25 lat, musi prowadzić życie zgodne z nauczaniem Kościoła, prowadzi wzorowe życie moralne, jest solidny w życiu małżeńskim, rodzinnym. Powinien aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym i cieszyć się poważaniem duchowieństwa i wiernych.

Nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. może zostać mężczyzna, który ukończył 25 lat
Autor: pixabay

Kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. muszą być odpowiednio przygotowani. , dlatego zobowiązani są do ukończenia kursów, który w archidiecezji warmińskiej trwa 5 miesięcy.

- Kandydat uczy się od strony praktycznej posługiwania w czasie liturgii i zdobywa wiedzę teoretyczną dotyczącą sakramentów i eucharystii. Cały kurs kończy się uroczystym błogosławieństwem biskupa. Funkcja nadzwyczajnego szafarza Komunii św. wymaga formacji i spełnianie tej posługi jest czasowe, corocznie wymaga odnowienia – mówi ks. Bartłomiej Matczak.

Kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej rozpocznie się w sobotę 9 października o godz. 10.00 w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Warmińskiej. Kolejne spotkania będą się odbywały: 16 i 23 października, 6 i 20 listopada.

W archidiecezji warmińskiej nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej jest ponad 250.