Podzielono fundusze dla szpitali wojewódzkich

2020-05-06 10:49 m.sawicki
Zastrzyk pieniędzy dla szpitali w regionie.
Autor: Marcin Szydłowski

Zarząd województwa zaakceptował wspólny projekt unijny dofinansowujący wojewódzkie placówki medyczne.

Zarząd województwa zaakceptował wspólny projekt unijny dofinansowujący wojewódzkie placówki medyczne. Jego łączna wartość to 12,1 mln zł. W partnerskim projekcie Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania, rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2“ uczestniczy sześć wojewódzkich podmiotów leczniczych oraz samorząd województwa jako partner wiodący. — Od początku do walki z epidemią koronawirusa włączamy nierozdysponowane dotąd środki unijne z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Wspólny projekt naszych jednostek medycznych pozwoli sprawnie zaangażować dofinansowanie europejskie — mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. Całkowita wartość projektu 12,1 mln zł będzie podzielona pomiędzy partnerów projektu w sposób następujący: · Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie - 2 830 000 zł, · Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu - 2 650 000 zł, · Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im prof. dr Stanisława Popowskiego - 3 940 000 zł, · Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie - 1 450 000 zł, · Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Węgorzewie - 130 000 zł, · Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - 1 100 000 zł. Urząd Marszałkowski w Olsztynie