Relikwie bł. Stefana Wyszyńskiego w Stoczku Klasztornym

2021-10-13 16:37
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym
Autor: Marcin Szydłowski

Do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym zostały wprowadzone relikwie błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym miejscu prymas tysiąclecia był internowany w latach 1953-1954.

Uroczystej Mszy świętej z wprowadzeniem relikwii przewodniczył abp Józef Górzyński metropolita warmiński.

- Kult relikwii błogosławionych i świętych to tradycja sięgająca początków chrześcijaństwa, a postacie świętych i błogosławionych to ci, którzy upodobnili się do Chrystusa – zaznaczył abp Józef Górzyński. - To są ci, którzy żyjąc w bardzo różnych okolicznościach i trudnych czasach, pokazali, jak można spełniać naukę Chrystusową żyjąc w konkretnych warunkach, i przez to są dla nas przykładem do naśladowania. - Relikwie są taką pozostałością, takim znakiem, który pozwala nam przywoływać, upamiętniać postać - dodaje.

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym
Autor: Marcin Szydłowski

Relikwie pierwszego stopnia

Relikwie z krwi z krwi zostały przekazane archidiecezji warmińskiej przez kurię archidiecezji warszawskiej. Mają certyfikat potwierdzający autentyczność. Krew została ofiarowana przez lekarza, który się opiekował kardynałem w ostatnim stadium jego choroby.

To wielki moment dla nas wszystkich – mówi ksiądz Wojciech Sokołowski, kustosz sanktuarium w Stoczku Klasztornym.- Relikwiarz jest wykonany z kryształu, przedstawia bazylikę archikatedralną św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Po prawej widoczna jest wieża sanktuarium na Jasnej Górze. Po środku wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, której kardynał był wielkim czcicielem. W dolnej części znajduje się wymaz z krwi kard. Wyszyńskiego - dodaje

Wcześniej relikwiarz z krwią Prymasa Tysiąclecia trafił do olsztyńskiego kościoła, którego patronką była błogosławiona Franciszka Siedliska. Teraz patronem parafii został błogosławiony kardynał  Stefan Wyszyński.

Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński żył w latach 1901-1981. W latach 1948-1981 był prymasem Polski.