Rozliczenie PIT za 2022 r. od 15 lutego do 2 maja

Twój e-PIT
Autor: KAS

Dziś (15 lutego) rozpoczął się okres rozliczeń PIT za ubiegły rok. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa już po raz piąty udostępnili usługę Twój e-PIT. Znajdziemy tam zeznanie podatkowe, które można zobaczyć, zaakceptować, odrzucić, bądź wprowadzić jakieś poprawki.

Dla kogo Twój e-PIT?

W ramach usługi będą udostępnione zeznania podatkowe:

* PIT-37 i PIT-38 (najczęściej wypełniane)

* PIT-28 oraz PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej

* oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego

* nowością będzie PIT-DZ - informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

W zeznaniu przygotowanym w usłudze uwzględnione są

* informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych;

* informacje będące w posiadaniu KAS takie jak: dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci.

Twój e-PIT
Autor: KAS

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym , na stronie podatki.gov.pl.

Serwis posiada angielską i ukraińską wersję językową.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym, e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi podając:

* PESEL (albo NIP i datę urodzenia)

* kwotę przychodu z rozliczenia za 2021 r.

* kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2022 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2021 r.

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2021 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę do zapłaty z PIT-40A.

Twój e-PIT
Autor: pixabay Jak złożyć zeznanie podatkowe, by nie paść ofiarą oszustów, nie mieć długów w skarbówce i nie płacić gigantycznych kar?

Do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia to niedziela) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT

Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

W usłudze Twój e-PIT na podatników czekają zeznania wypełnione na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa. Rozliczenie za 2022 r. zostało przygotowane dla ponad 24 mln podatników.