Moje Dziecko idzie do szkoły. Wiedza to zdrowie

2022-08-30 11:29
Moje Dziecko idzie do szkoły
Autor: WSSE Olsztyn

Nowy rok szkolny za pasem. Powrót do szkół 1 września. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie prowadzi kampanię informacyjną " Moje Dziecko idzie do szkoły" w której propaguje zasady pomocne uczniom i rodzicom.

Sanepid przypomina m.in. o zasadach, którymi powinniśmy się kierować przy zakupie plecaka dla dziecka

* powinien mieć usztywnioną ścianę przylegającą do pleców,

* powinien być wyposażony w równe, szerokie szelki,

*długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie, zapewniając jednocześnie jak najlepsze przyleganie tornistra/plecaka do pleców,

* zalecane jest dodatkowe zapięcie, spinające szelki z przodu klatki piersiowej,

* należy go nosić na obu ramionach,

* waga tornistra/plecaka z jego zawartością nie powinna przekraczać 10–15% masy ciała dziecka,

* ciężar zawartości powinien być rozłożony symetrycznie,

* cięższe rzeczy należy umieszczać na dnie, a lżejsze wyżej,

* w tornistrze/plecaku należy umieszczać wyłącznie niezbędne rzeczy.

Moje Dziecko idzie do szkoły
Autor: WSSE Olsztyn

Zasady pomocne rodzicom w dbaniu o właściwy rozwój postawy dziecka

* zakup lekkich plecaków/tornistrów,

* zakup cieńszych i lżejszych zeszytów (mniej kartek, miękka oprawa),

* zakup „chudszych” piórników, bez nadmiernego wyposażenia,

* w roku szkolnym systematyczne sprawdzanie zawartości tornistra/plecaka (kontrolowanie, czy nie ma w nim zbędnych książek)

* umieszczanie drugiego śniadania w lekkim opakowaniu,

* unikanie dawania do szkoły napojów w dużych butelkach,

* zamiast wody butelkowej, która dodatkowo obciąża tornister/plecak, można dziecku zalecać picie wody wodociągowej – tzw. kranówki, która spełnia wymagane parametry (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi),

* sprawdzenie, czy dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko, zapewnił miejsce do przechowywania podręczników i przyborów np. szafki indywidualne uczniów, wydzielone szafki lub półki w klasach/szatniach/innych pomieszczeniach

W kampanii edukacyjnej "Moje dziecko idzie do szkoły" znajdziemy też punkty , które promują drugie śniadanie, które warto spakować dziecku do plecaka, higienę rąk w szkole, wszawicę (choroba może wystąpić w każdym środowisku).