Wybory 2020 - najważniejsze informacje

2020-06-16 10:39
NIK krytycznie o niedoszłych wyborach kopertowych
Autor: brak danych

Za ponad trzy tygodnie pierwsza tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Niedziela, 28 czerwca, to ustalony termin pierwszej tury wyborów prezydenckich. Jeśli zajdzie taka konieczność, druga tura odbędzie się dwa tygodnie później, 12 lipca. Przedstawiamy najważniejsze terminy z punktu widzenia wyborcy: * do 13 czerwca: zgłaszanie do właściwego konsula zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą; * do 16 czerwca: zgłaszanie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju; * do 19 czerwca: składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania; * do 23 czerwca: składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania; zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych; * do 25 czerwca: zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą; zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach; * do 26 czerwca: zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów; składanie przez wyborców niepełnosprawnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania; wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy; dostarczenie osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą; doręczenie pakietów wyborczych wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów; pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania Olsztynianie, którzy zdecydują się głosować w lokalach wyborczych będą mogli zrobić w 87 stałych obwodach wyborczych. Poza tym na terenie miasta będzie funkcjonować 14 obwodów zamkniętych - m.in. w placówkach służby zdrowia, służbie więziennej czy domach pomocy społecznej. Adres lokalu można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce. Wystarczy podać PESEL albo adres zameldowania. Niezbędne formularze i szczegółowe informacje dotyczące zbliżających się wyborów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna. msz/UM Olsztyna