Olsztyn. Zza krat do pracy na poczcie

 „Praca dla więźniów”
Autor: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

Osiemnastu więźniów z Olsztyna będzie sortować przesyłki i zajmować się rozładunkiem i załadunkiem kursów pocztowych. Jest to możliwe dzięki, rządowemu programowi „Praca dla więźniów”, który funkcjonuje od 2016 roku.

- Skazani rozpoczęli pracę na Poczcie Polskiej w wydziale ekspedycyjno-rozdzielczym w Olsztynie. Więźniowie pracują w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do soboty na warunkach pozwalających im uzyskanie co najmniej minimalnego wynagrodzenia – mówi major Marek Niewiadomski, rzecznik dyrektora aresztu śledczego w Olsztynie. 

- Na chwilę obecną zatrudnionych jest czterech skazanych, a docelowo będzie ich osiemnastu - dodaje.

Program „Praca dla więźniów” przynosi korzyści zarówno pracodawcom, którzy mogą pozyskać w ten sposób solidnych pracowników oraz otrzymać korzystny zwrot kosztów ich zatrudnienia, ale przede wszystkim dla skazanych , którzy podejmując się pracy, dostają realną szansę na zmianę dotychczasowego stylu życia, spłatę części zadłużeń, np. alimentacyjnych i możliwość wsparcia finansowego najbliższych. 

„Praca dla więźniów”
Autor: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

Na Warmii i Mazurach w sumie zatrudnionych jest prawie 4 tysiące więźniów, co stanowi niemal 60 procent ogółu osadzonych.

- W 5 halach produkcyjnych zlokalizowanych na terenie jednostek (ZK Kamińsk, ZK Iława, oddział zewnętrzny AŚ Olsztyn, AŚ Suwałki, ZK Czerwony Bór) pracuje ponad pół tysiąca skazanych. Więźniowie pracują m.in. przy produkcji mebli, paneli, elementów metalowych -  informuje major Magdalena Socha, rzecznik dyrektora okręgowego służby więziennej w Olsztynie. 

Skazani pracują też poza murami wiezienia w firmach prywatnych, instytucjach państwowych i lokalnych samorządach.

- Służba Więzienna okręgu olsztyńskiego współpracuje między innymi z Lasami Państwowymi, Warsem SA, Pocztą Polską, służbami mundurowymi, schroniskami dla zwierząt, szpitalami czy też Domem Pomocy Społecznej - dodaje major Magdalena Socha.

Program „Praca dla więźniów” realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy ze Służbą Więzienną funkcjonuje od 2016 roku.

Sprzyja readaptacji społecznej skazanych, którzy dzięki zatrudnieniu podczas odbywania kary pozbawienia wolności mogą nie tylko zdobywać nowe kwalifikacje zawodowe, rozwijać posiadane umiejętności, ale przede wszystkim uczą się respektować porządek prawny, a także zasady i normy regulujące życie społeczne.

Listen to "mjr. Marek Niewiadomski, rzecznik dyrektora aresztu śledczego w Olsztynie" on Spreaker. Listen to "mjr. Magdalena Socha, rzecznik dyrektora okręgowego służby więziennej w Olsztynie" on Spreaker.