Bacowie w tym roku dostaną wsparcie z województwa małopolskiego

2022-04-20 21:07
Owce w Tatrach
Autor: Biuro Prasowe UMWM Owce w Tatrach

Zanim bacowie wyruszą wraz z owcami na górskie pastwiska, cała społeczność pasterska spotyka się na tradycyjnym bacowskim święcie - Redyku Wiosennym. W tym roku podczas redyku w Ludźmierzu, w niedzielę 24 kwietnia 2022 roku, marszałek Witold Kozłowski wręczy przedstawicielom Związku Podhalan promesę na ponad milion osiemset tysięcy złotych.

19 kwietnia 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. ”Małopolski wypas kulturowy – ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób zachowania bioróżnorodności i krajobrazu”.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Małopolskiego udzielił dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie wypasu kulturowego owiec na terenie 10 regionów Województwa Małopolskiego, Związkowi Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II, na łączną kwotę ponad 1 870 000 zł.

- Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera ochronę bioróżnorodności i krajobrazu przyrodniczego i kulturowego gór. Przykładem takich działań jest m.in. czynna ochrona przyrody poprzez przeprowadzenie wypasu kulturowego owiec na obszarach cennych przyrodniczo i krajobrazowo. Wypas kulturowy owiec zapobiega też procesowi zaniku polan reglowych, na których znajdują się siedliska rzadkich roślin. Zachowanie gospodarki pasterskiej w Małopolsce jest też ważne ze względu na wielowiekowe tradycje lokalnej ludności– mówi marszałek Witold Kozłowski.

Wsparcie trafi do baców, którzy wypasając owce dbają o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Małopolski jako regionu górskiego.