Ogromna dotacja na odwiert w Szaflarach

2017-09-28 12:04
Odwiert próbny
Autor: geotermia.pl Odwiert próbny

Aż 45mln zł otrzyma od rządu gmina Szaflary na nowy odwiert geotermalny. Wykonany zostanie w Bańskiej Niżnej, a gorąca woda ogrzeje domy zarówno w Szaflarach jak i w Nowym Targu.

Odwiert będzie wykonany na głębokości 5300 metrów i będzie największą tego typu inwestycją w Polsce. - Spodziewamy się tam temperatury około 130 stopni natomiast nie wiemy czy będzie tam woda. Sytuacja jest jednak dla na o tyle komfortowa , że obecnie eksploatujemy pokład wyższy na poziomie ponad 3000 metrów na którym jest woda.Gdyby więc okazało, że na 5000 nie ma wody będziemy korzystać z wyższego pokładu - mówi Paweł Kupczak, wiceprezes Geotermii Podhalańskiej. Stosowną umowę w Warszawie podpisali minister ochrony środowiska Jan Szyszko, prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz wójt Szaflar Rafał Szkaradziński. Przyznane dotacje pokryją 100 procent planowanej inwestycji. W tym roku zostaną przeprowadzone prace geofizyczne, potem rozpocznie ruszy sam odwiert, równocześnie projektowana będzie magistrala ciepłowniczej do Szalfar i Nowego Targu. Zdaniem władz Geotermii Podhalańskiej, pierwsi odbiorcy będą mogli skorzystać z podziemnego ciepła w roku 2020.