Poronin ma nowego honorowego obywatela. To skoczek narciarski Kamil Stoch

2022-09-14 21:39
Kamil Stoch odbiera tytuł honorowego obywatela gminy Poronin
Autor: Gmina Poronin Kamil Stoch odbiera tytuł honorowego obywatela gminy Poronin

Kamil Stoch Honorowym Obywatelem Gminy Poronin. Podczas uroczystej Gali Sportu zostali też uhonorowani wszyscy olimpijczycy, związani z gminą. Otrzymali państwowe odznaczenia oraz Nagrodę Wójta Carlina Acaulis.

Nadanie honorowego obywatelstwa Kamilowi Stochowi miało miejsce na uroczystej Sesji Rady Gminy Poronin i Gali Sportu. Wydarzenie odbyło się w Hotelu Tatry na Polanie Zgorzelisko w Małem Cichem.

- Odwaga, determinacja, pasja - to cechy nie tylko wielkiego sportowca, ale także wielkiego człowieka. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Poronin przyznajemy bowiem nie tylko za sportowe osiągnięcia Pana Kamila. Chcemy wyrazić również uznanie dla niego samego - zawsze uśmiechniętego i życzliwego, a przy tym niezwykle skromnego młodego człowieka, który zawsze stara się postępować tak, aby sobą świata nie zasłaniać – mówiła Anita Żegleń, wójt Gminy Poronin. - Dla wielu młodych ludzi Pan Kamil Stoch jest  wzorem do naśladowania. Wartości, jakimi kieruje się w życiu – pracowitość, honor, wierność zasadom, uczciwość, miłość do ludzi, Ojczyzny i Boga zasługują na największy szacunek – dodała.

– Dziękuję za tak znaczące wyróżnienie. Postaram się sprostać wyzwaniu jako honorowy obywatel. Dziękuję za wyróżnienie olimpijczyków, bo uważam, że to słuszne, żebyśmy jako sportowcy nie czuli się zapomniani i odstawieni daleko, na ostatnie karty historii – mówił Kamil Stoch.

Skoczek narciarski został też uhonorowany nagrodą Marszałka Województwa Małopolskiego „Polonia Minor” za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności oraz za działalność na rzecz Małopolski.

W trakcie Gali Sportu zostały wręczone odznaczenia dla olimpijczyków z terenu gminy Poronin. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Brązową Odznakę za Zasługi dla sportu: śp. Stanisławowi Bobakowi (nagrodę odebrała żona Stanisława), Stefanowi Habasowi, Stanisławowi Łukaszczykowi, Józefowi Łuszczkowi, Jagnie Marczułajtis-Walczak i Wojciechowi Skupniowi. Złotą Odznakę za Zasługi dla sportu otrzymał Kamil Stoch. Odznaki wręczał Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. promocji polskiej marki.

Kolejnym punktem sesji było wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyża Małopolski. Odznakę otrzymali: śp. Stanisław Bobak, Józefa Chromik, Stefan Habas, Stanisław Łukaszczyk, Józef Łuszczek, Jagna Marczułajtis-Walczak, Wojciech Skupień, Maria Strączek, Władysława Tragarz i Stanisław Ustupski. Odznaczenia wręczał Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Po raz pierwszy wręczona została nagroda Carlina Acaulis, ustanowiona przez Wójta Gminy Poronin Anitę Żegleń. Carlina acaulis, czyli dziewięćsił bezłodygowy, zwany dziewięciornikiem, a czasami Osetkiem Najświętszej Marii Panny to roślina szczególna, która bywa uważana za roślinny symbol Tatr, a stylizowane przedstawienie dziewięćsiła jest klasycznym motywem sztuki podhalańskiej.

Nagroda Carlina Acaulis to wyraz uznania, dumy oraz szacunku za wybitne osiągnięcia na rzecz Małej i Wielkiej Ojczyzny, w szczególności za konsekwencję, pomnażanie talentu, niezłomny charakter i pracowitość, których uwieńczeniem był udział w igrzyskach olimpijskich. Dziewięć sił w Nagrodzie Carlina Acaulis reprezentowanych jest przez dziewięć wartości, charakteryzujących osoby, które wzniosły się ponad przeciętność, realizując swoje pasje i talenty - pracowitość, uczciwość, mądrość, odwagę, honor, ofiarność, bezinteresowność, indywidualizm, wrażliwość. 

Nagrodę otrzymali olimpijczycy związani z Gminą Poronin: Józefa Chromik – biegaczka narciarska, olimpijka z Sapporo (1972); Stefan Habas - kombinator norweski, olimpijczyk z Albertville (1992); Stanisław Łukaszczyk – biathlonista, olimpijczyk z Grenoble (1968); Józef Łuszczek – biegacz narciarski, olimpijczyk z Lake Placid (1980) i Sarajewa (1984); Jagna Marczułajtis-Walczak – snowboardzistka, trzykrotna olimpijka z: Nagano (1998), Salt Lake City (2002), Turynu (2006); Maria Strączek – biegaczka narciarska, olimpijka z Innsbrucku (1976); Wojciech Skupień – skoczek narciarski, olimpijczyk z Lillehammer (1994), Nagano (1998), Salt Lake City (2002); Władysława Tragarz – biegaczka narciarska, olimpijka z Sapporo (1972) i Innsbrucku (1976); Stanisław Ustupski – specjalista kombinacji norweskiej, skoczek narciarski, dwukrotny olimpijczyk z Albertville (1992) i Lillehammer (1994); śp. Stanisław Bobak - skoczek narciarski, olimpijczyk z Innsbrucku (1976) i Lake Placid (1980).