Tatry. Są nowe pomiary szczytów w górach. Rysy jednak nie są wyższe niż sądzono

2022-08-31 22:24
Tak wyglądało badania wysokości szczytów w Tatrach
Autor: Instytutu Geologii i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Tak wyglądało badania wysokości szczytów w Tatrach

Rysy jednak nie mają 2500 metrów, za to inne szczyty jak Skrajny Granat, czy Świnica „urosły”. Tak wynika z najnowszych i wszystko wskazuje na to, że najdokładniejszych pomiary wysokości tatrzańskich szczytów. Góry zmierzyli pracownicy Instytutu Geologii i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

- Dotychczas podejrzewano, że wysokość Rysów po polskiej stronie może przekraczać 2500 m, jednakże ze względu na duży błąd pomiarowy tzw. lidaru nie można było rozstrzygnąć, ile dokładnie wynosi wysokość najwyższej góry w Polsce. Metoda ta polega na tym, że samolot przelatując nad terenem wykorzystuje wiązkę laserową do pomiaru odległości pomiędzy dalmierzem znajdującym się na pokładzie, a badanym obiektem, np. szczytem lub powierzchnią terenu. Jednakże plamka lasera odbija się od różnych powierzchni, a jej średnica wzrasta wraz z mierzoną odległością. Dlatego nie można jednoznacznie stwierdzić, bez pomiarów bezpośrednich, czy odbicie nastąpiło od słupka granicznego na szczycie, czy też od naturalnego obiektu np. głazu oraz czy mierzony głaz jest stabilny czy też ruchomy – informują naukowcy. - Bezpośrednie pomiary wykonane na Rysach w trakcie tegorocznej kampanii pozwoliły stwierdzić, że wysokość polsko-słowackiego słupka granicznego to 2499,71 m, czyli w zaokrągleniu do pełnych metrów – 2500 m. Jednakże słupek graniczny nie jest obiektem naturalnym. Wysokość najwyższej stabilnej skały naturalnej w Polsce to 2499,44 m. Czyli zabrakło dokładnie 6 cm wysokości, żeby w zaokrągleniu móc stwierdzić, że wysokość najwyższego polskiego szczytu (naturalnego) to 2500 m.

Pomiary satelitarne wykonane na szczycie Świnicy techniką bezpośrednią GNSS pozwoliły jednoznacznie określić wysokość szczytu. Dziś już wiemy, że wysokość Świnicy wynosi 2302,36 m, czyli jest o ponad 1 m wyższa niż wcześniej zakładano. Jest to wysokość naturalnego głazu znajdującego się na szczycie. Nieco poniżej szczytu znajduje się słupek granicy polsko-słowackiej o wysokości 2301,57 m.

Zmieniły się także wysokości innych szczytów. - Dotychczas przyjmowana wysokość Skrajnego Granatu wynosiła 2225 m. Jak się jednak okazało w wyniku dokładnych pomiarów, właściwa wysokość Skrajnego Granatu to 2228,34 m, czyli o ponad 3 metry więcej niż wcześniej zakładano. Z drugiej strony wysokość Pośredniego Granatu to 2233,07 m, a nie jak podają podręczniki 2234 m. Natomiast wysokość Małego Koziego Wierchu to 2225,53 m, a nie jak wcześniej sądzono - 2228 m – informują naukowcy z Wrocławia.

Tatrzański Park Narodowy czeka na oficjalne wyniki badań.

- Takich badań w Tatrach prowadzonych jest wiele. I wiele jest wyników takich pomiarów, w zależności od przyjętej metody mierzenia. My teraz czekamy na opublikowanie wyników tych badań. Nawet jednak jeśli one zostaną opublikowane, nie przewidujemy gwałtownej akcji wymiany wysokości na mapach w terenie, czy na tabliczkach. Być może w miarę wymian np. drogowskazów z przyczyn technicznych będziemy podawać nowe wysokości - mówi Tomasz Zwijacz-Kozica z działku naukowego TPN.

Badacze z Wrocławia, by dokonać pomiarów wspięli się na każdy mierzony punkt w górach. Żeby to zrobić przeszli łącznie 231,7 km szlaków górskich.