Zakopane buduje centrum wsparcia dla osób nieuleczalnie chorych i ich rodzin

2022-05-24 22:06
Tam ma wyglądać centrum wsparcia Nasz dom
Autor: UM Zakopane Tam ma wyglądać centrum wsparcia "Nasz dom"

W Zakopanem powstanie miejsce, gdzie pomoc uzyskają ludzie nieuleczalnie chorzy, ale także ich rodziny. Rozpoczyna się budowa centrum wsparcia „Nasz Dom”. Znajdzie się oni w budynku przy ul. Kościelnej.

Urząd miasta podpisał właśnie umowę na gruntowny remont budynku przy ul. Kościelne. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 6 901 804,77 zł. Na realizację tego ważnego dla mieszkańców zadania Zakopane pozyskało dofinansowanie w wysokości 4 999 997,50 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Celem Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM będzie pełnienie funkcji związanych z dzienną opieką medyczną oraz poprawą komfortu życia osób z nieuleczalnymi chorobami. Świadczenia Centrum będą obejmować: porady i konsultacje lekarskie, wsparcie rodziny chorego, integrację społeczną oraz wypożyczalnię sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego.

Prace budowlane zakładają modernizację budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele użyteczności publicznej. Zaprojektowane zostaną nowe przestrzenie funkcjonalne, przebudowane klatki schodowe, a obiekt zostanie wyposażony w windę do transportu łóżek oraz osób niepełnosprawnych na wózkach. Dzięki realizacji projektu nastąpi modernizacja ok. 300m2 powierzchni użytkowej, a obiekt zostanie zaadaptowany na cele pełnienia nowych funkcji poprzez utworzenie gabinetów rehabilitacyjnych, lekarskich, diagnostyczno-zabiegowych, pomieszczeń grup wsparcia, magazynu sprzętu rehabilitacyjnego, toalet oraz pomieszczeń porządkowych i administracyjnych.

W najbliższych dniach przekazany zostanie Wykonawcy plac budowy, a w kolejnych tygodniach rozpoczęte zostaną roboty budowlane. Zakończenie budowy planowane jest na listopad 2023 r.